Prečo sa pri inštalácii balíka Service Pack zobrazuje hlásenie o službe Microsoft Security Essentials alebo službe Microsoft Forefront Client Security?

Ak chcete nainštalovať alebo odinštalovať balík Windows 7 Service Pack 1 (SP1) alebo Windows Server 2008 R2 SP1 s nainštalovanou aplikáciou Microsoft Security Essentials alebo Microsoft Forefront Client Security, program zabezpečenia môže zabrániť úspešnej inštalácii alebo odinštalácii balíka Service Pack. Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, nainštalujte najnovšie aktualizácie pre aplikáciu Microsoft Security Essentials alebo Microsoft Forefront Client Security.

Microsoft Security Essentials

 1. Zistite, či je aplikácia Microsoft Security Essentials nainštalovaná v počítači kliknutím na tlačidlo Štart
  Start button icon
  , kliknutím na položku Ovládací Panel a potom v časti Programy kliknutím na položku Odinštalovať program.
 2. Ak sa aplikácia Microsoft Security Essentials zobrazí v zozname, je nainštalovaná v počítači. Skontrolujte číslo verzie, aby ste overili, či je nainštalovaná verzia 1.0.1963.0 alebo novšia. Ak nie je nainštalovaná správna verzia, postupujte podľa krokov ďalej v tejto časti. (Alebo ak sa aplikácia Microsoft Security Essentials nezobrazí v zozname, preskočte zvyšok tejto časti.)
 3. Kliknite na tlačidlo Štart
  Start button icon
  , zadajte reťazec Microsoft Update do vyhľadávacieho poľa a potom kliknite na položku Skontrolovať aktualizácie.
 4. Vyberte položku Aktualizačný balík pre Microsoft Security Essentials – KB2254596, kliknite na položku Nainštalovať aktualizácie a potom čakajte na dokončenie inštalácie.

 5. Balík Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 nainštalujte alebo odinštalujte podľa pokynov, ktoré ste používali, kým sa zobrazilo chybové hlásenie. 

Microsoft Forefront Client Security

 1. Zistite, či je aplikácia Microsoft Forefront Client Security nainštalovaná v počítači kliknutím na tlačidlo Štart
  Start button icon
  , kliknutím na položku Ovládací Panel a potom v časti Programy kliknutím na položku Odinštalovať program.
 2. Ak je v zozname uvedená položka Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service, Microsoft Forefront Client Security State Assessment Service alebo Microsoft Forefront Client Security, aplikácia Microsoft Forefront Client Security je nainštalovaná v počítači. Skontrolujte číslo verzie, aby ste overili, či je nainštalovaná aktualizácia FCS v1 alebo novšia. Urobíte to tak, že kliknete na položku Zobraziť nainštalované aktualizácie na ľavej table a potom skontrolujete položky pod položkou Microsoft Windows, aby ste si overili, či bola nainštalovaná aktualizácia 2394433. Ak nie je nainštalovaná správna verzia, prejdite na krok 3. (Alebo v prípade, ak v zozname nie je uvedená služba Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service, Microsoft Forefront Client Security State Assessment Service alebo Microsoft Forefront Client Security, preskočte zvyšok tohto článku.)
 3. Požiadajte o pomoc správcu siete alebo prejdite na článok Ochrana pre malvérom pomocou aplikácie Microsoft Forefront Client Security na webovej lokalite spoločnosti Microsoft, v ktorom nájdete pokyny na inštaláciu aktualizácie pre aplikáciu Forefront Client Security.
 4. Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 nainštalujte podľa pokynov, ktoré ste používali, kým sa zobrazilo chybové hlásenie.

Vlastnosti

ID článku: 17227 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky