Tlačidlá Naspäť, Štart a Hľadať

Tlačidlá Naspäť , Štart

Ikona s logom Windows
a Hľadať vám umožňujú pohybovať sa v telefóne s Windowsom a robiť množstvo ďalších vecí. V telefónoch, ktoré nemajú hardvérové navigačné tlačidlá, sú tieto tlačidlá priamo na obrazovke vďaka navigačnému panela.

Obr�zok naviga?n�ho panela

Naspäť

Po výbere tlačidla Naspäť sa z každého miesta vrátite o obrazovku späť. Pri každom stlačení tlačidla Naspäť sa vždy vrátite o stránku naspäť, až kým sa nedostanete na obrazovku Štart.

Stlačením a podržaním tlačidla Naspäť otvoríte prepínač aplikácií a zobrazíte všetky aplikácie, ktoré máte v telefóne aktuálne otvorené. Vyberte ľubovoľnú aplikáciu, ktorú chcete zobraziť. V telefóne teraz môžete mať otvorených viac aplikácií než kedykoľvek predtým bez toho, aby to malo vplyv na výdrž batérie. Keď z aplikácie odídete, aplikácia sa pozastaví tam, kde ste končili.

Štart

Vždy, keď stlačíte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
, vrátite sa na obrazovku Štart bez ohľadu na to, kde v telefóne ste alebo čo robíte.

Po stlačení a podržaní tlačidla Štart

Ikona s logom Windows
sa obrazovka posunie nadol, vďaka čomu sa jednou rukou dostanete k položkám v hornej časti. Ak chcete obrazovku posunúť späť nahor, vyberte čiernu medzeru v hornej časti obrazovky.

Obrázok GIF znázorňujúci režim používania jednou rukou

Vyhľadávanie

Ak je Cortana vo vašej oblasti k dispozícii, vyberte tlačidlo Hľadať a vyhľadávanie môže pre vás vykonávať táto aplikácia. Po stlačení a podržaní tlačidla Hľadať môžete na Cortanu hovoriť.

Vlastnosti

ID článku: 17230 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky