Fotografie, SMS správy, aplikácie a nastavenia si môžete zálohovať v cloude a chrániť tak svoje spomienky. Vďaka tomu nájdete všetky potrebné informácie aj v novom telefóne – dokonca aj keď ten starý odpočíva na dne jazera.

 • Ak chcete zálohovať nastavenia (vrátane rozloženia obrazovky Štart a kont) a dáta aplikácií (napríklad skóre a históriu konverzácií), potiahnutím prstom z obrazovky Štart

  Ikona s logom Windows
  prejdite do zoznamu Všetky aplikácie, vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Zálohovať a zapnite obe možnosti. Tieto informácie budeme automaticky zálohovať raz denne, keď budete pripojení k Wi-Fi a zdroju napájania.

 • Ak chcete zálohovať SMS správy, prejdite na položky Nastavenia > Systém > Výmena správ a zapnite možnosť Zálohovať SMS správy.

 • V prípade fotografií a videí prejdite na položky OneDrive

  OneDrive ikonu
  > Ponuka > Nastavenia > Nahrávanie z fotoaparátu a zapnite automatické nahrávanie. Fotografie, ktoré nasnímate alebo uložíte v telefóne, sa automaticky nahrajú do služby OneDrive – bezplatného online úložiska dodaného s kontom Microsoft.

Vlastnosti

ID článku: 17232 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky