V aplikácii Mapy pre Windows 10 Mobile môžete svet skúmať mnohými spôsobmi pomocou rôznych zobrazení – zobrazenia ciest, leteckého pohľadu, miest v 3D a zobrazenia Streetside. V zobrazeniach ciest a leteckého pohľadu môžete sledovať dopravu v reálnom čase a pomocou kariet rýchlo prepínať medzi naposledy použitými polohami alebo navigačnými pokynmi.

Ak chcete začať, na obrazovke Štart

Start symbol
potiahnutím prstom prejdite na zoznam všetkých aplikácií a potom vyberte položku Mapy Asset not found.

Zmena zobrazenia

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte položku Zobrazenia mapy na pravej strane mapy a potom vyberte položku Cesta alebo Letecký pohľad a zapnite alebo vypnite možnosť Doprava.

Ponuka zobrazenia máp v aplikácii Mapy

Alebo na rýchle zobrazenie dopravy a doby ako dlho budete cestovať, vyberte položku Ďalšie > Premávka. (Ak ste tak ešte neurobili, podľa pokynov si uložte domácu a pracovnú adresu). Dokonca tu môžete skontrolovať dostupné miestne dopravné kamery.

Ak chcete zobraziť úžasné letecké 3D pohľady na mestá po celom svete, vyberte položky Viac > Mestá v 3DAsset not found a potom vyhľadajte mesto alebo ho vyberte v zozname.

Zoznam 3D miest v aplikácii Mapy

Ak chcete zobraziť skutočný pohľad ako z ulice, vyhľadajte miesto v Mapách a na informačnom okne o danom mieste vyberte položku Streetside. Na ľubovoľné miesto v zobrazení Streetside sa môžete presunúť ťuknutím.

Zobrazenie Streetside v aplikácii Mapy

Ak chcete zmeniť farbu aplikácie, vyberte položkyĎalšie > Nastavenie a v časti Prispôsobenie si vyberte motív mapy a farby aplikácie.

Prepínanie umiestnení pomocou kariet

Keď plánujete výlet, ktorý má viacero zastávok, pomocou kariet môžete prepínať medzi naposledy použitými umiestneniami alebo zoznamami navigácie bez toho, aby ste ich museli znova vyhľadávať.

Pohyb v rámci mapy

Zobrazenie môžete priblížiť alebo vzdialiť stiahnutím alebo roztiahnutím prstov na mape.

Ak sa chcete presunúť v ľubovoľnom smere, presuňte mapu požadovaným smerom.

Ak chcete nakloniť pohľad, vyberte položku Nakloniť alebo potiahnite dvomi prstami nahor alebo nadol.

Ak chcete mapu otočiť, vyberte kompas

the compass icon in Maps
alebo potiahnite dvomi prstami zo strany na stranu.

Vlastnosti

ID článku: 17234 – Posledná kontrola: 27. 10. 2016 – Revízia: 12

Pripomienky