Nastavte zvuky, ktoré sa prehrajú pri prichádzajúcom hovore, nasnímaní fotografie alebo písaní správy v telefóne s Windowsom. Na obrazovke Štart

Ikona s logom Windows
potiahnite prstom na zoznam všetkých aplikácií a potom vyberte položky Nastavenie > Prispôsobenie > Zvuky a vyberte zvuky, ktoré sa vám páčia.

Telefón sa dodáva s množstvom rôznych zvonení, ak ale hľadáte ďalšie (alebo chcete vytvoriť vlastné zvuky), potiahnutím prstom zobrazte zoznam všetkých aplikácií, vyberte položku Obchod

Windows Logo Obchodu
a potom vyhľadajte zvonenia. Nájdete tu aplikácie ako Ringtone Maker, ktorá umožňuje vytvoriť a strihať zvonenia a zvuky oznámení z hudby v telefóne.

Ak chcete do telefónu nahrať zvukové súbory z počítača s Windowsom 10, pripojte svoj telefón k počítaču a postupujte takto:

  1. V počítači vyberte tlačidlo Štart

    Ikona s logom Windows
    a potom vyberte položky Prieskumník > Tento počítač.

  2. V časti Zariadenia a jednotky dvakrát kliknite (alebo dvakrát ťuknite) na telefón, potom dvakrát kliknite na priečinok Telefón a nakoniec dvakrát kliknite na priečinok Zvonenia.

  3. V počítači vyhľadajte zvukový súbor (zvukové súbory sa často nachádzajú napríklad v priečinku Hudba) a potom tento súbor potiahnite do priečinka Zvonenia.

  4. V telefóne prejdite na položky Nastavenie > Prispôsobenie > Zvuky, potom vyberte položku Zvonenie a vyhľadajte a vyberte svoje nové zvonenie.

Mobilné zvuky a zvonenie

Vlastnosti

ID článku: 17235 – Posledná kontrola: 6. 9. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky