Pripojenie k Bluetooth zariadeniam

Bluetooth vám umožňuje používať s telefónom všetky typy bezdrôtových zariadení, napríklad náhlavné súpravy, slúchadlá, hands‑free systémy v aute, reproduktory a merače tepovej frekvencie Bluetooth. Najskôr spárujte Bluetooth zariadenie s telefónom. Spôsob, akým to urobíte, závisí od Bluetooth zariadenia, ktoré používate.

Pripojenie k náhlavnej súprave, systému v aute alebo inému zvukovému zariadeniu Bluetooth

 1. Zapnite zvukové zariadenie Bluetooth a nastavte ho tak, aby bolo rozpoznateľné.

  Postup pri tomto nastavení sa líši v závislosti od zariadenia. Nájdete ho v zariadení alebo na webovej lokalite výrobcu.

 2. Potiahnutím prstom nadol od horného okraja obrazovky otvorte centrum akcií a vyberte položku Rozbaliť. Skontrolujte, či je zapnutá možnosť Bluetooth, a vyberte položky Pripojiť > názov zariadenia.

  Pripojenie r�chlej akcie v centre akci�

 3. Ak sa zobrazia ďalšie pokyny, postupujte podľa nich. Ak sa žiadne nezobrazia, všetko je nastavené a zariadenie je pripojené.

  Bluetooth zariadenie sa k telefónu zvyčajne automaticky pripojí vždy, keď budú obe zariadenia vo vzájomnom dosahu a budú mať zapnuté Bluetooth.

Pripojenie ku klávesnici, myši alebo inému Bluetooth zariadeniu

 1. Zapnite zariadenie a nastavte ho tak, aby bolo rozpoznateľné.

 2. Na obrazovke Štart

  Ikona s logom Windows
  potiahnutím prstom prejdite na zoznam všetkých aplikácií a potom vyberte položky Nastavenie > Zariadenia > Bluetooth.

 3. Zapnite možnosť Stav pre Bluetooth, vyberte zariadenie a ak sa zobrazia ďalšie pokyny, postupujte podľa nich.

Vlastnosti

ID článku: 17236 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky