Či už ste doma, v práci alebo vonku, je pravdepodobné, že nájdete sieť Wi-Fi, cez ktorú sa budete môcť pripojiť k internetu. Pripojenie k Wi-Fi predstavuje ďalší spôsob, ako prejsť do režimu online a zároveň znížiť spotrebu mobilných dát.

  1. Na obrazovke Štart

    Ikona s logom Windows
    potiahnutím prstom prejdite na zoznam všetkých aplikácií a vyberte položky Nastavenie > Siete a bezdrôtové > Wi‑Fi.

  2. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, zadajte heslo siete (ak je to potrebné) a potom vyberte položku Hotovo.

To je všetko. Keď sa pripojíte, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona Wi-Fi a môžete pokračovať.

Ikona pripojenia k Wi-Fi v stavovom riadku

Ak máte problémy s pripojením, prečítajte si tému Prečo sa nedá pripojiť? a skúste ich podľa nej odstrániť.

Vlastnosti

ID článku: 17237 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky