Potiahnite prstom, posúvajte zobrazenie a roztiahnutím prstov sa pohybujte v telefóne.

Gesto

Spôsob vykonania

Funkcia

Ťuknutie

Obr�zok ruky, ktor� ?uk� na polo�ku na obrazovke

Ťuknite raz na položku.

Otvorí alebo spustí to, na čo kliknete.

Dvojité ťuknutie

Screen reader (alt) text

Dvakrát rýchlo kliknite na položku.

Postupne priblíži alebo oddiali zobrazenie.

Stlačenie a podržanie

Image of hand tapping and holding on the screen

Ťuknite na obrazovku a chvíľu na nej podržte prst.

Otvorí ponuku (podobne ako kliknutie pravým tlačidlom myši).

V niektorých telefónoch sa týmto pohybom aktivuje sekundárna funkcia navigačného tlačidla. Napríklad stlačením a podržaním tlačidla Späť sa spustí prepínač aplikácií.

Potiahnutie prstom

Image of hand swiping across the screen

Dotknite sa prstom obrazovky a rýchlo potiahnite prstom v smere, ktorým chcete obrazovku posunúť.

Rýchlo posúva ponuky alebo stránky, prípadne sa v aplikáciách posúva do strán.

Posunutie

Image of hand panning around the screen

Položte prst na obrazovku a pri pohybe po obrazovke ho nezdvíhajte.

Posúva sa po obrazovke danou rýchlosťou.

Stiahnutie a roztiahnutie prstov

Images of hand pinching and stretching to zoom in and out

Položte dva prsty na obrazovku a potom ich stiahnite alebo roztiahnite.

Zväčší alebo zmenší zobrazenie na mape, webovej stránke alebo obrázku.

Vlastnosti

ID článku: 17243 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)