Ikony v hornej časti obrazovky vám prezradia veľa o telefóne s Windowsom vrátane informácií o sieťovom pripojení, intenzite signálu, výkone batérie, čase a podobne. Tu sú ikony, ktoré sa zobrazujú najčastejšie.

Intenzita mobilného signálu

Zobrazuje intenzitu mobilného signálu.

Bez signálu, pretože telefón nie je pripojený k mobilnej sieti.

Telefón je v režime v lietadle. Všetka bezdrôtová komunikácia je vypnutá.

SIM karta chýba, nebola rozpoznaná, je zakázaná alebo poškodená.

SIM karta je zablokovaná. Naučte sa ju odblokovať.

Mobilné dátové pripojenie

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Presmerovanie hovoru

Ikona Presmerovanie hovoru sa zobrazí po zapnutí presmerovania hovorov v časti Nastavenia > Systém > Telefón. Hovory vám potom budú zvoniť na čísle, ktoré máte nastavené.

Obdobie kľudu

Pššt... Ikona Obdobie kľudu sa zobrazí, keď v nastaveniach Cortany zapnete Obdobie kľudu. Ďalšie informácie o Cortane nájdete v téme Čo je Cortana?.

Roaming

Telefón využíva roaming a nie je v domácej mobilnej sieti.

Telefón využíva domáci roaming.

Telefón využíva domáci roaming a je zapnuté presmerovanie hovorov.

Telefón využíva medzinárodný roaming a je zapnuté presmerovanie hovorov.

Wi‑Fi pripojenie

Telefón je pripojený k Wi-Fi sieti so zobrazenou intenzitou signálu. Ak chcete zistiť, ako sa pripojiť k Wi‑Fi sieti, pozrite si tému Pripojenie k Wi‑Fi.

Mobilný prístupový bod je zapnutý v časti Nastavenie > Siete a bezdrôtové > Mobilný prístupový bod. Vaše mobilné dátové pripojenie sa zdieľa s vašimi ostatnými zariadeniami cez Wi‑Fi alebo Bluetooth.

Označuje pripojenie, ktoré sa používa na prenos dát. Môže sa zobrazovať vedľa ikony mobilného signálu alebo ikony Wi‑Fi .

Váš telefón je pripojený k sieti Wi-Fi a máte nastavené Wi-Fi volanie. Ak chcete vyhľadať nastavenie Wi‑Fi volania, prejdite na položky Nastavenie > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť a SIM > Nastavenia SIM karty > Preferencie hovorov v časti Wi‑Fi volanie. Keď sa zobrazí ikona Wi-Fi volania v hornej časti obrazovky spolu so slovami Wi-Fi volanie na dlaždici Telefón alebo v samotnej aplikácii Telefón, môžete uskutočňovať a prijímať telefonické hovory cez Wi-Fi. Wi-Fi volanie závisí od vášho mobilného operátora a modelu telefónu.

Bluetooth

Pozrite sa... žiadne káble. Ikona Bluetooth sa zobrazuje, keď je telefón pripojený k zariadeniu Bluetooth. Môžete telefonovať bez použitia rúk, počúvať hudbu a podobne. Ďalšie informácie o pripojení cez Bluetooth nájdete v téme Pripojenie k zariadeniam Bluetooth.

Oznámenia

Ikona centra akcií sa zobrazuje, keď máte nové oznámenia. Potiahnutím prstom nadol z horného okraja obrazovky sa otvorí centrum akcií, kde nájdete oznámenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadávanie oznámení.

Režim šoféra

Nerozptyľujte sa, keď ste na cestách. Ikona Režim šoféra sa zobrazuje, keď je zapnutý režim šoféra. Na obrazovke Štart

Ikona s logom Windows
potiahnutím prstom prejdite na zoznam všetkých aplikácií a potom vyberte položky Nastavenie > Systém > Režim šoféra a zmeňte požadované nastavenia.

Zvonenie

Zvonenie je vypnuté a vibrovanie je zapnuté.

Zvonenie je vypnuté a vibrovanie je vypnuté.

Poloha

Ikona Poloha sa zobrazuje, keď niektorá aplikácia získava informácie o aktuálnej polohe vášho telefónu.

Batéria

Uvažujete, ako dlho vám ešte vydrží batéria? Už nemusíte.

Batéria sa nabíja.

Telefón je zapojený do elektrickej siete a batéria je úplne nabitá.

Zobrazuje zostávajúce množstvo energie v batérii. Ak vás zaujíma, koľko percent ešte zostáva, potiahnite prstom nadol z horného okraja obrazovky a pozrite sa pod ikonu.

Šetrič batérie je zapnutý. Množstvo výplne ikony batérie znázorňuje množstvo zostávajúcej energie.

Virtuálna súkromná sieť (VPN)

Táto ikona

Connected to VPN over Wi-Fi icon
sa zobrazuje, keď ste pripojení k sieti VPN cez Wi-Fi, a ikona
Connected to VPN over cellular data icon
sa zobrazuje, keď ste pripojení cez mobilné dáta.

Hodiny

Hodiny zobrazujú aktuálny čas. Na obrazovke Štart

Ikona s logom Windows
potiahnutím prstom prejdite do zoznamu všetkých aplikácií a potom vyberte položky Nastavenia > Čas a jazyk > Dátum a čas a zmeňte dátum a čas.

Vlastnosti

ID článku: 17246 – Posledná kontrola: 27. 9. 2016 – Revízia: 7

Pripomienky