Na klávesnicu sme pridali niekoľko vecí na urýchlenie, zjednodušenie a spríjemnenie písania na telefóne.

Rýchla práca vďaka písaniu ťahom

Presúvaním prsta z písmena na písmeno môžete rýchlo vytvoriť tvar slova a zdvihnutím prsta za každým slovom vložiť medzeru a slová spojiť do vety

Obrázok GIF znázorňujúci používanie písania ťahom

Prehľadávanie textu pomocou ovládača kurzora

Ovládač kurzora je krúžok v dolnej časti obrazovky. Stlačením a podržaním ovládača kurzora a rýchlym pohybom prsta v požadovanom smere môžete prechádzať zo znaku na znak alebo z riadka na riadok. Jeho stlačením a následným potiahnutím prstom v požadovanom smere môžete text posúvať pomalšie.

Obrázok GIF znázorňujúci navigáciu v texte pomocou ovládača kurzora

Presunutie klávesnice

Na telefónoch s obrazovkou veľkosti minimálne 5 palcov môžete zmeniť umiestnenie klávesnice jej odomknutím pomocou stlačenia a podržania medzerníka. Potiahnutím prstom nahor alebo nadol na obrazovke potom klávesnicu umiestníte. Potiahnutím klávesnice k niektorej bočnej strane obrazovky ju ukotvíte.

Obrázok GIF znázorňujúci presúvanie klávesnice

Hovorte namiesto písania

Ak chcete použiť hlas namiesto písania, v hornej časti klávesnice vyberte mikrofón.

GIF showing activating the mic icon

Vlastnosti

ID článku: 17248 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky