Páči sa vám niečo? Pripnite to.

Pripnite aplikácie na obrazovku Štart a pozrite si najnovšie aktuality o tom, čo sa deje vo vašom svete – napríklad nové e-maily, najbližšie stretnutie alebo predpoveď počasia na víkend. Aplikácia, ktorú si pripnete, sa pridá na obrazovku Štart ako nová dlaždica.

Pripnutie aplikácií do ponuky Štart

  1. Na obrazovke Štart

    Ikona s logom Windows
    prejdite potiahnutím prstom na zoznam všetkých aplikácií.

  2. Stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pripnúť.

  3. Vyberte položku Pripnúť na obrazovku Štart.

    Možnosť kontextovej ponuky Pripnúť na obrazovku Štart.

Zoskupenie aplikácií do priečinkov

Keď máte pripnutých niekoľko aplikácií, zoskupte ich do priečinka.

Ak chcete vytvoriť nový priečinok, podržte stlačenú požadovanú aplikáciu a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu, ktorá sa má nachádzať v tom istom priečinku. Vyberte položku Názov priečinka a priečinok pomenujte. Presuňte do nového priečinka alebo z neho ďalšie aplikácie, ktoré považujete za vhodné.

Making a new folder on the Start menu.

Ak chcete zmeniť názov priečinka, otvorte ho a potom stlačte a podržte názov priečinka.

Vlastnosti

ID článku: 17249 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky