Uskutočnenie telefonického hovoru

Telefón vám ponúka bohaté možnosti: umožňuje prehľadávať web, sledovať sociálne médiá, pracovať s e-mailom, používať aplikácie, hrať hry a ešte oveľa viac. A aby sme nezabudli – môžete aj telefonovať.

Vytočenie telefónneho čísla

  1. Na obrazovke Štart

    Ikona s logom Windows
    vyberte položku Telefón .

  2. Vyberte položku Klávesnica na vytáčanie > zadajte telefónne číslo > Zavolať .

  3. Keď chcete ukončiť hovor, zaveste výberom položky Ukončiť hovor.

    Zobrazuje prebiehajúci telefónny hovor

Prijatie hovoru

Ak je telefón pri prijatí hovoru uzamknutý, potiahnite prst nahor od dolného okraja obrazovky a potom vyberte položku Prijať hovor . Ak nie je uzamknutý, stačí vybrať položku Prijať hovor .

Môže nastať aj situácia, že ste zaneprázdnení a nemôžete hovoriť. Výberom položky Ignorovať odošlite hovor priamo do hlasovej schránky alebo vyberte možnosť Odpovedanie cez SMS a namiesto toho odošlite odpoveď SMS správou.

Vlastnosti

ID článku: 17250 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky