Zjednodušenie používania zariadenia

Na nastavenie zariadenia tak, aby sa jednoduchšie používalo, stačí vykonať niekoľko krokov. Na obrazovke Štart

Ikona Štart
prejdite potiahnutím prstom na zoznam všetkých aplikácií a potom vyberte položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu .

Kategória nastavení Zjednodušenie prístupu.

Tieto možnosti môžu uľahčiť:

Používanie zariadenia bez obrazovky. Moderátor vám prečíta zvukové popisy napríklad textu a tlačidiel.

Zobrazenie položiek na obrazovke. Na zväčšenie položiek na obrazovke použite lupu. Čítanie si môžete uľahčiť úpravou veľkosti textu na menší alebo väčší text alebo zmenou obrazovky na čiernobielu s vysokým kontrastom.

Telefonovanie pomocou TTY. Pripojte sa k TTY (telefónnemu písaciemu stroju) a potom vyberte položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Ďalšie možnosti. V časti Režim TTY vyberte položku Úplný.

Zobrazenie skrytých titulkov. Na obrazovke Štart

Ikona Štart
prejdite potiahnutím prstom na zoznam všetkých aplikácií a potom vyberte položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Skryté titulky a prispôsobte si vzhľad skrytých titulkov.

Používanie zariadenia jednou rukou. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Štart

Ikona Štart
, aby sa obrazovka posunula smerom nadol, a vy ste mohli použiť položky v jej hornej časti. Ak chcete obrazovku posunúť späť nahor, ťuknite na čierny priestor v hornej časti obrazovky alebo znovu stlačte a podržte tlačidlo Štart
Ikona Štart
.

Vlastnosti

ID článku: 17253 – Posledná kontrola: 6. 9. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky