Prispôsobenie obrazovky Štart

Na obrazovke Štart

Ikona s logom Windows
potiahnutím prstom prejdite na zoznam všetkých aplikácií a potom vyberte položky Nastavenia > Prispôsobenie . Na tomto mieste si môžete vybrať obrázok vhodný pre obrazovku Štart a zmeniť svoje pozadie a farbu motívu. Zmeny, ktoré vykonávate, sa hneď zobrazujú v okne s ukážkou.

Na obrazovke Štart vyberte obrázok alebo farbu motívu ako pozadie. Môžete sa tiež pohrať s počtom dlaždíc alebo zmeniť priehľadnosť všetkých dlaždíc, aby bolo lepšie vidieť obrázok na pozadí na celej obrazovke.

Vlastné nastavenia obrazovky Štart v mobilných zariadeniach

V časti Farby vyberte svetlý alebo tmavý režim a vyberte farbu motívu.

Zmena farieb v nastavení Prispôsobenie

Vlastnosti

ID článku: 17258 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky