Každú ikonu hľadania , ktorá sa v zariadení so systémom Windows 10 Mobilné zobrazuje, môžete vybrať a hľadať pomocou nej pomoc, aplikácie, súbory aj nastavenia.

Vyhľadávanie na webe

Ak chcete vyhľadávať na webe, vyberte tlačidlo Hľadať a do vyhľadávacieho poľa zadajte to, čo hľadáte.

Domovsk� str�nka vyh?ad�vania v Bingu

Vyhľadávanie aplikácií

Potrebujete pomoc pri hľadaní aplikácie? Na obrazovke Štart

Ikona s logom Windows
prejdite potiahnutím prstom na zoznam Všetky aplikácie, do vyhľadávacieho poľa potom zadajte celý názov aplikácie nainštalovanej v telefóne alebo jeho časť a telefón túto aplikáciu nájde.

Vyhľadávanie v zozname Všetky aplikácie

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ktorú nainštalovanú nemáte, zadajte hľadaný výraz a vyberte položku Prehľadať Obchod pod správou Nenašli sa žiadne výsledky… Získate výsledky v podobe aplikácií a hier v Obchode, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu, ako aj relevantnej hudby, filmov a TV relácií.

Vyhľadávanie súborov

Súbor v telefóne môžete vyhľadať pomocou Prieskumníka. Na obrazovke Štart

Ikona s logom Windows
potiahnutím prstom prejdite na zoznam Všetky aplikácie a potom vyberte položku Prieskumník. Vyberte položku Ponuka a potom buď možnosť Nedávne, ak chcete prehľadávať nedávno použité súbory, alebo možnosť Toto zariadenie, ak chcete prehľadávať celé zariadenie. Do vyhľadávacieho poľa potom zadajte hľadaný výraz.

Vyhľadávanie v Prieskumníkovi

Vyhľadanie nastavení

Ak chcete v telefóne nájsť nastavenie alebo ponuku nastavení, na obrazovke Štart

Ikona s logom Windows
potiahnutím prstom prejdite na zoznam Všetky aplikácie a potom vyberte položku Nastavenia . Vyberte položku Vyhľadať nastavenie a zadajte celý názov ponuky nastavení alebo jeho časť. Zobrazia sa všetky výsledky, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu. Keď zadáte napríklad slovo „uzamknutia“, nájde sa obrazovka uzamknutia, keď zadáte slovo „režim“, nájde sa režim v lietadle a režim šoféra.

Vyhľadávanie nastavení

Vlastnosti

ID článku: 17262 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky