Zobrazenie všetkých fotografií

Aplikácia Fotografie v systéme Windows 10 Mobilné využíva skvelé funkcie služby OneDrive, aby ste mohli mať celú kolekciu fotografií na dosah prstov. Nájdete tam nielen fotografie a videá z fotoaparátu v telefóne, ale aj zo všetkých ostatných svojich zariadení.

Ak chcete aplikáciu otvoriť v zobrazení Kolekcia, na obrazovke Štart

Ikona Štart
potiahnutím prstom prejdite na zoznam všetkých aplikácií a vyberte možnosť Fotografie. Zobrazenie Kolekcia je usporiadané podľa dátumu a najnovšie fotografie sú v hornej časti. Potiahnutím doľava zobrazíte fotografie usporiadané do albumov.

Zobrazenie Kolekcia v aplikácii Fotografie

Prístup k priečinku Z fotoaparátu odvšadiaľ

Ak chcete zobraziť iba fotografie nasnímané vaším telefónom, potiahnutím prstom prejdite po ponuky Priečinky a potom vyberte položky Obrázky > Z fotoaparátu.

Uistite sa, že sa vaše fotografie z fotoaparátu automaticky nahrajú do aplikácie OneDrive, aby ste ich mali k dispozícii aj zo svojho PC a ďalších zariadení. V aplikácii Fotografie vyberte položky Zobraziť viac > Nastavenia > Spravovať nastavenia nahrávania vo OneDrive. Otvorí sa aplikácia OneDrive na nastavenie nahrávania z fotoaparátu. Uistite sa, že je nastavená možnosť Zapnuté.

Pomoc aplikáciám pri hľadaní ďalších fotografií

Ak fotografie z vášho počítača alebo iných zariadení ešte nemáte vo OneDrive, môžete ich pridať takto.

V počítači so systémom Windows 8.1 alebo Windows 10 otvorte Prieskumníka a presuňte priečinok Obrázky z priečinka Tento počítač do priečinka OneDrive.

V zariadení so systémom iOS, Mac OSX alebo Android si nainštalujte aplikáciu a pridajte fotografie z tohto zariadenia do služby OneDrive

Nastavenia v aplikácii Fotografie

Vlastnosti

ID článku: 17265 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky