Nastavenie e-mailu a kalendára

V systéme Windows 10 sú už aplikácie Outlook Pošta a Outlook Kalendár vstavané. Nájdete ich potiahnutím prstom smerom nahor na obrazovke Štart v zozname všetkých aplikácií. Ak viete, že ich budete často používať, pripnite ich do ponuky Štart, ak ste tak zatiaľ neurobili.

Aplikácia Kalendár a Pošta v ponuke Štart

Majster v používaní e-mailu a plánovania

Aplikácie ste našli, teraz ich naplno využite pridaním svojich kont. Ak prvýkrát otvárate niektorú z aplikácií, zobrazí sa jej uvítacia stránka. Podľa pokynov nastavte svoje konto. V opačnom prípade postupujte takto:

 1. V aplikácii Pošta alebo Kalendár vyberte položku Ponuka v ľavom dolnom rohu. Potom vyberte položku Nastavenia vpravo dole.

 2. Prejdite do časti Kontá > Pridať konto, vyberte typ vášho konta a postupujte podľa pokynov.

Vaše e-maily a kalendár sa začnú synchronizovať hneď po nastavení konta.

Niekoľko ďalších užitočných vecí, ktoré by ste mali vedieť:

 • Po úspešnom pridaní jedného konta sa môžete kedykoľvek vrátiť späť do nastavení a pridať ďalšie konto.

 • Rovnaké konto nie je nutné pridávať dvakrát – keď ho pridáte do jednej aplikácie, ostatné aplikácie sa automaticky pripoja k tomu istému kontu. Prepínať sa medzi týmito dvomi aplikáciami môžete výberom položky Ďalšie

  Obrázok ikony Viac
  a potom výberom položky Kalendár alebo Pošta.

  Asset not found
  Možnosť v časti Ďalšie umožňujúca prechod na aplikáciu Kalendár.

  Ak chcete prepínať medzi kontami, vyberte položky Ponuka > Kontá. V časti Všetky kontá vyberte konto, do ktorého sa chcete prepnúť.

 • Ktorékoľvek konto môžete kedykoľvek odstrániť pomocou príkazov Ponuka > Nastavenia > Kontá a následným výberom konta, ktoré chcete odstrániť. Vyberte položku Odstrániť konto. (Ak ste sa prihlásili do svojho telefónu pomocou konta Microsoft, toto konto sa automaticky pridá do aplikácií Pošta a Kalendár a nedá sa odstrániť. Všetky ostatné, ktoré ste pridali sami, však môžete odstrániť.)

 • Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania aplikácií a zaujíma vás riešenie problémov pri pridávaní konta, odpovede získate výberom položiek Ponuka > Nastavenia > Pomocník > Otvoriť pomocníka.

Kde nájdem svoje kontakty?

Keď pridávate konto buď pomocou aplikácií Pošta a Kalendár, alebo iných aplikácií sociálnych médií, všetky kontakty naviazané na tieto kontá sa zobrazia v aplikácii Ľudia. Aplikáciu Ľudia nájdete potiahnutím prstom smerom nahor na obrazovke Štart a posunutím na zoznam všetkých aplikácií.

Vlastnosti

ID článku: 17268 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky