Vytváranie skvelých fotografií

Používanie fotoaparátu vo Windowse 10 Mobile je rýchlejšie a jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Pomocou flexibilných ovládacích prvkov nasnímajú skvelé zábery skutočne všetci – začiatočníci aj profesionáli.

Najskôr otvorte aplikáciu Fotoaparát (na obrazovke Štart

Ikona Štart
prejdite potiahnutím prstom do zoznamu všetkých aplikácií a vyhľadajte ju tam). Potom vyberte na obrazovke fotoaparátu tlačidlá Fotoaparát , Video alebo Panoráma.

Ak chcete zobraziť a upraviť fotografiu, ktorú ste práve nasnímali, vyberte malý obrázok v hornom rohu.

Camera in Windows 10 Mobile

Automatický génius

Váš fotoaparát je plne nastavený, aby vám umožnil automaticky urobiť skvelé zábery.

V niektorých zariadeniach vám funkcia rozšíreného HDR umožní snímať prekrásne zábery, dokonca aj v náročných svetelných podmienkach. Táto funkcia je nastavená tak, aby sa automaticky zapla, keď ju potrebujete. Keď je táto funkcia zapnutá, fotoaparát urobí niekoľko záberov s rôznymi nastaveniami expozície (podľa potreby dokonca zapne blesk) a tieto zábery potom zlúči do jednej fotografie, ktorá bude mať prirodzenejšie osvetlenie.

Osvetlenie môžete na fotografiách nasnímaných s funkciou rozšíreného HDR upraviť aj neskôr. Ak chcete funkciu rozšíreného HDR vypnúť, vyberte v hľadáčiku fotoaparátu položku HDR.

Živé snímky a pomalý pohyb

Keď robíte fotografie v niektorých zariadeniach Lumia, dokážete zachytiť živé snímky alebo videá s pomalým pohybom. Keď robíte živé snímky, fotoaparát automaticky zistí pohyb v zábere a zachytí sekundu pohybu navyše, čím vdýchne vašej fotografii život. (Ak radšej chcete zachytávanie živých snímok vypnúť, prejdite na ponuku Nastavenia a vypnite možnosť Zachytiť živú snímku.)

Video môžete zaznamenávať v spomalenom pohybe tak, že v hľadáčiku vyberiete ikonu malej korytnačky. Potom môžete dokonca v niektorých častiach videa pridať veľmi pomalý pohyb.

Panoramatické fotografie

Panoramatické fotografie sú skvelé v prípade širokých záberov krajiny, veľkých skupín ľudí alebo pri fotografovaní veľmi vysokých budov. V tomto prípade je treba fotoaparát otočiť na výšku.

Ťuknutím na tlačidlo Panoráma prejdete do režimu panorámy. Ťuknite ešte raz a začnite robiť snímku. Potom pomaly posúvajte fotoaparátom zľava doprava (alebo zdola nahor) tak, aby sa scéna vyplnila v strednej časti obrazovky. Snímku dokončite ťuknutím na položku Zastaviť.

An image showing the camera screen as a panorama is being captured

Fotografický časovač a zrýchlený záznam

Ak chcete snímať načasované fotografie, vyberte v hľadáčiku ikonu samospúšte a ťuknite na jednu z možností 2, 5 alebo 10-sekundového časovača. Alebo časovač použite na snímanie zrýchleného záznamu! Prejdite na ponuku Nastavenia a uistite sa, že funkcia zrýchleného záznamu je zapnutá. Pri použití fotografického časovača bude fotoaparát snímať fotografie v 2, 5 alebo 10 sekundových intervaloch dovtedy, kým znova stlačíte tlačidlo fotoaparátu.

Profesionálne ovládacie prvky

Ak chcete mať ešte lepšiu kontrolu nad každým záberom, presuňte tlačidlo Fotoaparát do stredu. Zobrazia sa všetky kruhové ovládače. Každým kruhovým ovládačom môžete pohybovať a upravovať nastavenia ako vyváženie bielej, zaostrenie, citlivosť (ISO), rýchlosť uzávierky alebo jas.

Vlastnosti

ID článku: 17271 – Posledná kontrola: 2. 12. 2016 – Revízia: 21

Pripomienky