Štart a vyhľadávanie všetkých aplikácií

Všetko začína na obrazovke Štart. Spúšťajte aplikácie a získajte najnovšie aktualizácie pomocou dynamických dlaždíc. Prispôsobte ju posúvaním dlaždíc a zmenou ich veľkosti. Stlačením a podržaním dlaždice zmeňte jej veľkosť alebo zrušte jej pripnutie. Pamätajte, že ak sa nachádzate v aplikácii, stačí stlačiť tlačidlo Štart

Ikona Štart
a vrátite sa rovno na obrazovku Štart.

Obrázok znázorňujúci, ako potiahnutím prstom môžete prejsť do zoznamu všetkých aplikácií na obrazovke Štart

Kde sa nachádza zoznam všetkých aplikácií?

Potiahnutím prsta po obrazovke Štart zobrazíte zoznam všetkých aplikácií. Posunutím nahor alebo nadol zobrazte svoje aplikácie alebo výberom písmena preskočte na špecifickú časť zoznamu. Ak niektorú aplikáciu používate často, pripnite ju na obrazovku Štart.

Obrázok znázorňujúci, ako potiahnutím prstom môžete prejsť do zoznamu všetkých aplikácií na obrazovke Štart

Vlastnosti

ID článku: 17272 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky