Ak ste už nejaké e-mailové konto (napríklad Outlook, Exchange alebo Gmail) pridali alebo prepojili s kontom Microsoft, v aplikácii Ľudia sa vám už kontakty možno zobrazujú. Keď ste sa do telefónu prihlásili, kontakty z tohto konta sa automaticky pridali do aplikácie Ľudia.

Ak sa v aplikácii Ľudia nezobrazujú kontakty alebo chcete pridať ďalšie kontakty, najjednoduchšie je pridať do aplikácie Ľudia všetky e-mailové a webové kontá.

Pridanie kontaktov z e-mailového konta

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Ľudia.

 2. Vyberte položku Ďalšie

  Obrázok ikony Viac
  a potom vyberte položku Nastavenia .

 3. Vyberte položku Pridať konto.

 4. Vyberte typ konta, ktoré chcete pridať, alebo vyberte položku Rozšírené nastavenie, ak chcete pridať niečo iné, než je uvedené.

  Obrazovka na pridanie konta v aplikácii Ľudia

 5. Zadajte prihlasovacie informácie pre konto, ktoré chcete pridať.

Pridanie kontaktov zo sociálnych sietí

 1. Uistite sa, že máte aplikáciu sociálnej siete, ktorú potrebujete. Ak ju zatiaľ nemáte, otvorte aplikáciu Ľudia, vyberte položku Ďalšie

  Obrázok ikony Viac
  , vyberte položku Nastavenia a potom položku Získať sociálne aplikácie, vyhľadajte aplikáciu vo Windows Obchode a stiahnite ju.

 2. Otvorte aplikáciu sociálnej siete vo svojom telefóne a prihláste sa.

 3. Ak aplikácia zobrazí otázku, či sa chcete pripojiť, vyberte túto možnosť. Alebo prejdite na stránku s nastaveniami sociálnej aplikácie a pripojte sa na tejto stránke.

Kontakty zo sociálnej siete sa zobrazia po otvorení aplikácie Ľudia.

Vlastnosti

ID článku: 17273 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky