Windows 10 Mobilné vkladá oznámenia a rýchle akcie do centra akcií, kde sa k nim môžete rýchlo dostať. Potiahnutím prstom nadol od horného okraja obrazovky otvorte Centrum akcií.

Otvorenie centra akcií

Okamžité oznámenia

Ak je na oznámení šípka doprava, jej výberom si môžete prečítať ďalšie informácie alebo vykonať akciu, napríklad odpovedať na správu, bez potreby otvoriť súvisiacu aplikáciu alebo iného odosielateľa oznámenia. Nechcete vykonať žiadnu akciu? Oznámenie vymažte jeho presunutím mimo obrazovku smerom doprava.

Rozbalenie a zbalenie oznámení

Chcete, aby sa v centre akcií zobrazovali oznámenia z niektorých aplikácií pred ostatnými oznámeniami? Stlačte a podržte názov skupiny oznámení a vyberte položku Priradiť tejto skupine vysokú prioritu. Oznámenia od odosielateľov s vysokou prioritou sa vždy zobrazia nad oznámeniami od odosielateľov s normálnou prioritou.

Vytváranie odkazov

Rýchle akcie vás presunú priamo do nastavení a aplikácií, ktoré pravdepodobne často používate, a to od Bluetoothu po jas. Po otvorení Centra akcií sa zobrazia buď vaše najčastejšie používané položky, alebo všetky dostupné rýchle akcie. Môžete ich rozbaliť aj zbaliť a zobraziť viac alebo menej rýchlych akcií.

Rýchle akcie v centre akcií

Vlastnosti

ID článku: 17275 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky