Prečo sa nedá pripojiť?

Máte problémy s pripojením k mobilnej sieti alebo Wi-Fi v telefóne s Windowsom 10 Mobile? Tu je niekoľko možností, ktoré môžete vyskúšať.

Pri problémoch s mobilným pripojením

 • Skontrolujte, či je zapnuté mobilné dátové pripojenie. Na obrazovke Štart

  Ikona s logom Windows
  potiahnutím prsta prejdite na zoznam všetkých aplikácií a vykonajte kontrolu výberom položiek Nastavenie > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť a SIM.

 • Skontrolujte silu mobilného signálu () pohľadom na počet paličiek v hornej časti obrazovky. Skúste sa presunúť na iné miesto so silnejším signálom. Presuňte sa napríklad bližšie k oknu alebo vyjdite von.

 • Možno je zapnutý režim Lietadlo. Ak je to tak, v hornej časti sa zobrazí ikona . Ak chcete režim Lietadlo vypnúť (v prípade, že je zapnutý), potiahnite prstom nadol od horného okraja obrazovky a vyberte položky Rozbaliť > Režim Lietadlo.

 • Skontrolujte, či je vaša SIM karta vložená a zariadenie ju rozpoznalo. Ak to tak nie je, táto ikona () sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Pozrite si príručku k modelu vášho telefónu, kde nájdete pokyny na vkladanie a vyberanie SIM karty.

 • Skontrolujte nastavenia mobilnej siete a SIM karty a v prípade potreby ich zmeňte. Na obrazovke Štart

  Ikona s logom Windows
  potiahnutím prsta prejdite na zoznam všetkých aplikácií a potom vyberte položky Nastavenie > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť a SIM. Ďalšie informácie o týchto nastaveniach a možnostiach ich zmeny.

Zobrazí nastavenia v časti Siete a bezdrôtové

Pri problémoch s Wi-Fi

 • Uistite sa, že Wi-Fi je zapnuté. Na obrazovke Štart

  Ikona s logom Windows
  potiahnutím prsta prejdite na zoznam všetkých aplikácií a potom vykonajte kontrolu výberom položiek Nastavenie > Siete a bezdrôtové > Wi‑Fi. Ak k sieti pripojení nie ste, vyberte jednu v zozname a pripojte sa.

 • Potiahnite prstom nadol od horného okraja obrazovky a potom výberom položiek Rozbaliť > Režim Lietadlo tento režim vypnite, ak je zapnutý.

 • Premiestnite sa bližšie k smerovaču alebo prístupovému bodu.

 • Skúste pokročilejšie kroky uvedené v téme Oprava problémov s Wi-Fi pripojením vo Windowse 10 Mobile.

Ak problémy s Wi-Fi pripojením pretrvávajú, reštartujte telefón a smerovač Wi-Fi. Toto by mal byť jeden z posledných pokusov o vyriešenie problému, ktorý môžete vyskúšať.

Nevidíte doma názov svojej Wi-Fi siete?

Uistite sa, že je smerovač nastavený na vysielanie názvu siete:

 1. Prejdite k svojmu PC a pripojte ho k smerovaču pomocou ethernetového kábla.

 2. Otvorte webový prehliadač a zadajte IP adresu vášho bezdrôtového smerovača. (Napríklad 192.168.1.1 alebo 172.16.0.0 – predvolenú IP adresu nájdete v dokumentácii dodanej so smerovačom.)

 3. Prihláste sa so svojím menom používateľa a heslom a potom sa uistite, že možnosť s označením Enable SSID Broadcast (Povoliť vysielanie SSID), Wireless SSID broadcast (Bezdrôtové vysielanie SSID) alebo podobná možnosť je zapnutá. Toto nastavenie sa zvyčajne nachádza na stránke nastavení bezdrôtovej komunikácie.

Potom na obrazovke Štart

Ikona s logom Windows
v telefóne potiahnutím prstom prejdite na zoznam všetkých aplikácií, vyberte položky Nastavenie > Sieť a bezdrôtové > Wi‑Fi a potom sledujte, či sa zobrazí názov vašej siete.

Vlastnosti

ID článku: 17286 – Posledná kontrola: 13. 10. 2016 – Revízia: 15

Pripomienky