Vyhľadávanie a získavanie návrhov pri prehľadávaní v Internet Exploreri 11Pre Windows 10

Internet Explorer zjednodušuje prehľadávanie tým, že vám na základe lokalít, ktoré navštevujete najčastejšie, odporučí ďalšie, ktoré by sa vám mohli páčiť.

Zobrazenie návrhov pri vyhľadávaní v paneli s adresou

Keď začnete písať do panela s adresou, Internet Explorer začne automaticky odporúčať webové lokality, hľadané výrazy, aplikácie alebo tipy týkajúce sa počasia a financií. Tieto odporúčania vychádzajú z histórie prehľadávania, momentálne zadaného textu a obľúbených položiek, na základe čoho vám prehliadač zobrazí výsledky, ktoré sú pre vás relevantné.

Automatické vyhľadávanie

Ak do panela s adresou Internet Explorera zadáte text, ktorý sa nerozpozná ako platná webová adresa, alebo text začínajúci otáznikom, slovami „search“ (hľadať), „find“ (nájsť) alebo „go“ (prejsť), Internet Explorer sa presmeruje na predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, čím vám pomôže nájsť hľadanú lokalitu.

Vypnutie automatického vyhľadávania

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom vyberte ikonu Internet Explorera na paneli úloh.
 2. Vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.
 3. Na karte Rozšírené v časti Prehľadávanie začiarknite políčko Nehľadať pomocou panela s adresou.


Získanie tipov na prehľadávanie

Internet Explorer v aplikácii pracovnej plochy zobrazuje návrhy hľadania a navrhované lokality, aby vás informoval o hľadaných výrazoch alebo webových lokalitách, ktoré by vás mohli zajímať.

Návrhy vyhľadávania

Pomocou návrhov vyhľadávania v paneli s adresou Internet Explorera v aplikácii pracovnej plochy sa počas písania začnú zobrazovať navrhované termíny, vďaka čomu môže byť vaše vyhľadávanie presnejšie.

Vypnutie návrhov vyhľadávania

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom vyberte ikonu Internet Explorera na paneli úloh.
 2. Vyberte šípku nachádzajúcu sa vpravo od panela s adresou a potom vyberte položku Vypnúť návrhy na vyhľadávanie.

Navrhované lokality v aplikácii pracovnej plochy

Navrhované lokality je online služba, pomocou ktorej Internet Explorer na základe lokalít, ktoré navštevujete najčastejšie, odporúča webové lokality, ktoré by mohli zodpovedať vašim záujmom.

Zapnutie funkcie Navrhované lokality

 1. Otvorte Internet Explorer a vyberte tlačidlo Obľúbené položky.
 2. Vyberte tlačidlo Zapnúť službu Navrhované lokality (nachádza sa v dolnej časti okna Obľúbené položky).
 3. V dialógovom okne Navrhované lokality vyberte tlačidlo Áno.


Pre Windows 7

Keď začnete písať do panela s adresou, Internet Explorer môže automaticky odporúčať webové lokality a vyhľadávať výrazy na základe lokalít, ktoré navštevujete najčastejšie, obľúbených položiek alebo obľúbených hľadaných výrazov.

Poskytovatelia vyhľadávania

Poskytovatelia vyhľadávania sú doplnky, ktoré umožňujú v Internet Exploreri poskytovať návrhy vyhľadávania a automatické vyhľadávanie v paneli s adresou. Môžete mať nainštalovaných viacero poskytovateľov vyhľadávania, ale len jeden môže byť predvolený.

Inštalácia doplnkov poskytovateľov vyhľadávania

 1. Spustite Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Spravovať doplnky.
 2. V dialógovom okne Spravovanie doplnkov vyberte položku Poskytovatelia vyhľadávania a potom vyberte položku Vyhľadať ďalších poskytovateľov vyhľadávania.
 3. Vyberte poskytovateľa vyhľadávania, ktorého chcete pridať, a potom ho nainštalujte kliknutím na položku Add to Internet Explorer (Pridať do Internet Explorera).

Zmena predvoleného poskytovateľa vyhľadávania

 1. Spustite Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Spravovať doplnky.
 2. V dialógovom okne Spravovanie doplnkov vyberte položku Poskytovatelia vyhľadávania.
 3. Vyberte poskytovateľa vyhľadávania, ktorého chcete nastaviť ako predvoleného, a potom vyberte položku Predvoliť.

Odstránenie poskytovateľov vyhľadávania

 1. Spustite Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Spravovať doplnky.
 2. V dialógovom okne Spravovanie doplnkov vyberte položku Poskytovatelia vyhľadávania.
 3. Vyberte poskytovateľa vyhľadávania, ktorého chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Návrhy vyhľadávania

Pomocou návrhov vyhľadávania v paneli s adresou sa počas písania začnú zobrazovať navrhované hľadané výrazy, vďaka čomu môže byť vaše vyhľadávanie presnejšie. Tieto návrhy pochádzajú od predvoleného poskytovateľa vyhľadávania.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť návrhy vyhľadávania, spustite Internet Explorer a začnite zadávať hľadaný výraz do panela s adresou. Potom v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zapnúť návrhy (alebo Vypnúť návrhy).

Automatické vyhľadávanie

Ak do panela s adresou Internet Explorera zadáte text, ktorý nie je platnou URL adresou, alebo ak sa text začína otáznikom, slovami „search“ (hľadať), „find“ (nájsť) alebo „go“ (prejsť), Internet Explorer sa presmeruje na predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, čím vám pomôže nájsť hľadanú lokalitu.

Vypnutie automatického vyhľadávania

 1. Spustite Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Spravovať doplnky.
 2. Na karte Rozšírené v časti Prehľadávanie začiarknite políčko Nehľadať pomocou panela s adresou.

Navrhované lokality

Navrhované lokality je online služba, pomocou ktorej Internet Explorer na základe lokalít, ktoré navštevujete najčastejšie, odporúča webové lokality, ktoré by mohli zodpovedať vašim záujmom.

Zapnutie funkcie Navrhované lokality

 1. Otvorte Internet Explorer a vyberte tlačidlo Obľúbené položky.
 2. Vyberte tlačidlo Zapnúť službu Navrhované lokality (nachádza sa v dolnej časti Centra obľúbených položiek) a potom vyberte položku Áno.
 3. V dialógovom okne Navrhované lokality vyberte tlačidlo Áno.

Používanie navrhovaných lokalít

Keď je funkcia Navrhované lokality zapnutá, zobrazujú sa vám odporúčané lokality.

 1. Otvorte Internet Explorer a vyberte tlačidlo Obľúbené položky.
 2. Vyberte položku Prezrieť navrhované lokality.

Vypnutie funkcie Navrhované lokality

 1. Otvorte Internet Explorer a vyberte tlačidlo Nástroje.
 2. Ukážte na položku Súbor a zrušte začiarknutie položky Navrhované lokality.


Vlastnosti

ID článku: 17297 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky