Cortana je tu pre vás, aby vám kedykoľvek podala pomocnú ruku. Ak chcete, aby vám Cortana venovala svoju pozornosť, povedzte jej „Hej, Cortana.“

Vyslovenie povelu Hej, Cortana

Cortana vám môže pomôcť s nasledujúcimi činnosťami na zariadení Surface Hub:

Ak (sa) chcete, aby Cortana…

Povedzte toto:

Pripojila sa do schôdze

„Hey Cortana, join my meeting.“ (Hej, Cortana, pripoj sa do mojej schôdze)

Ukončila schôdzu

„Hey Cortana, end my meeting.“ (Hej, Cortana, ukonči moju schôdzu.)

Povedala, kedy máte najbližšiu schôdzu

„Hey Cortana, when’s the next meeting?“ (Hej, Cortana, je najbližšia schôdza?)

Vyhľadala niečo on-line

„Hey Cortana,“ (Hej, Cortana) a potom popis hľadanej veci. Napríklad: „Hey Cortana, what’s the population of Germany“ (Hej, Cortana, koľko obyvateľov má Nemecko?) alebo „Hey Cortana, show me restaurants in Bratislava.“ (Hej, Cortana, ukáž mi reštaurácie v Bratislave.“

Polo�enie ot�zky slu�be Cortana

Ak si s aplikáciou Cortana netrúfate hovoriť, vyberte tlačidlo Cortana a zadajte svoj text pomocou klávesnice.

Ak Cortana nie je k dispozícii na používanom zariadení Surface Hub, pomocou funkcie vyhľadávania vyhľadajte požadovanú položku. Výsledky sa vám zobrazia po zadaní vyhľadávaných pojmov.

Vlastnosti

ID článku: 17310 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky