Kým naozaj skončíte, nezabudnite si súbory, ktoré si chcete ponechať, zaslať e-mailom alebo uložiť – keď ukončíte schôdzu, tieto súbory sa odstránia v záujme ochrany vašich osobných údajov a nebude možné ich obnoviť. Bližšie informácie nájdete v časti Ukladanie alebo odosielanie súborov.

Po skončení vyberte položku Hotovo v spodnej časti dotykovej obrazovky zariadenia Surface Hub.

Tlačidlo Hotovo

Ak je vo vašej krajine alebo oblasti k dispozícii Cortana a je zapnutá, reláciu tiež môžete ukončiť tak, že poviete „Hey Cortana, end my meeting.“ (Hej, Cortana, ukonči moju schôdzu.).

Kým sa všetko vymaže zo zariadenia Surface Hub, budete môcť zrušiť operáciu, vrátiť sa a uložiť svoje súbory alebo ich odoslať e-mailom.

Časovač funkcie Hotovo

Vlastnosti

ID článku: 17315 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky