Klávesové skratky a zjednodušenie ovládania

Surface Hub ponúka klávesové skratky, ktorými si môžete urýchliť prácu alebo zapnúť funkcie zjednodušeného ovládania:

Klávesová skratka

Úloha

Start icon

Prechod na obrazovku Štart

Start icon
+ A

Otvorenie rýchlych akcií

Start icon
+ F

Zapnutie alebo vypnutie režimu celej obrazovky

Start icon
+ N

Otvorenie oznámení

Start icon
+ S

Otvorenie Cortana/vyhľadávania

Start icon
+ T

Otvorenie okna Dátum a čas

Start icon
+ W

Odoslanie na tabuľu

Start icon
+ X

Výmena bočných panelov

Start icon
+ 1

Otvorenie tably hovoru na bočnom paneli/zatvorenie bočného panela

Start icon
+ 2

Otvorenie tably Ľudia na bočnom paneli/zatvorenie bočného panela

Start icon
+ 3

Otvorenie tably Správa na bočnom paneli/zatvorenie bočného panela

Start icon
+ 4

Otvorenie tably obsahu na bočnom paneli/zatvorenie bočného panela

Start icon
+ F6

Presunutie miesta zadávania vstupu klávesnice medzi bočnými panelmi, horným panelom a dolným panelom

Start icon
+ F6 + Shift

Presunutie miesta zadávania vstupu klávesnice medzi bočnými panelmi, horným panelom a dolným panelom opačným smerom

Start icon
+ Tab

Prechod na zobrazenie úloh

Start icon
+ Backspace

Prechod naspäť

Start icon
+ medzerník

Prepnutie vstupného jazyka alebo klávesnice

Start icon
+ Enter

Otvorenie aplikácie Moderátor

Start icon
+ plus (+)

Otvorenie Lupy

Ľavý Alt + ľavý Shift + PrtScn

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast

Ľavý Alt + ľavý Shift + Num Lock

Prepínanie tlačidiel myši

Pravý Shift na 8 sekúnd

Prepínanie filtrovania klávesov

5-krát stlačiť kláves Shift

Prepínanie funkcie Jedným prstom

Num Lock na 5 sekúnd

Prepínanie funkcie Ozvučenie klávesov

Start icon
+ Esc

Ukončenie relácie

Klávesové skratky

Klávesnica zariadenia Surface Hub obsahuje špeciálne klávesy, nazývané klávesové skratky, ktoré vám uľahčia vykonávanie úloh.

Klávesová skratka

Úloha

Otvorenie tably hovoru v Skype for Business na bo?nom paneli pomocou kl�vesovej skratky hovoru
/
Zatvorenie tably hovoru v Skype for Business na bo?nom paneli pomocou kl�vesovej skratky hovoru

Otvorenie alebo zatvorenie tably na bočnom paneli

Otvorenie alebo zatvorenie tably ?ud� v Skype for Business na bo?nom paneli pomocou kl�vesovej skratky ?ud�

Otvorenie alebo zatvorenie tably ľudí na bočnom paneli

Otvorenie alebo zatvorenie tably odosielania spr�v v Skype for Business na bo?nom paneli pomocou kl�vesovej skratky odosielania spr�v

Otvorenie alebo zatvorenie tably odosielania správ na bočnom paneli

Otvorenie alebo zatvorenie tably obsahu v Skype for Business na bo?nom paneli pomocou kl�vesovej skratky obsahu

Otvorenie alebo zatvorenie tably obsahu na bočnom paneli

Zapnutie mikrof�nu v Skype for Business pomocou kl�vesovej skratky mikrof�nu
/
Vypnutie mikrof�nu v Skype for Business pomocou kl�vesovej skratky mikrof�nu

Zapnutie alebo vypnutie mikrofónu

Zapnutie kamery v Skype for Business pomocou kl�vesovej skratky kamery
/
Vypnutie kamery v Skype for Business pomocou kl�vesovej skratky kamery

Zapnutie alebo vypnutie kamier

Prechod na ?av� bo?n� panel pomocou kl�vesovej skratky ?av�ho bo?n�ho panela
/
Prechod na prav� bo?n� panel pomocou kl�vesovej skratky prav�ho bo?n�ho panela

Výmena bočných panelov

Otvorenie alebo zatvorenie okna Dátum a čas pomocou klávesovej skratky kalendára

Otvorenie alebo zatvorenie okna Dátum a čas

Otvorenie rýchlych akcií pomocou ozubeného špeciálneho klávesu

Otvorenie rýchlych akcií

Zapnutie alebo vypnutie zdieľania obrazovky pomocou klávesovej skratky premietania

Zapnutie alebo vypnutie zdieľanie obrazovky

Zmena veľkosti používanej aplikácie pomocou klávesovej skratky s dvojitou šípkou

Zapnutie alebo ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke v používanej aplikácii

Odoslanie položiek z aplikácií na tabuľu, aby bolo možné na ne kresliť, pomocou klávesovej skratky poznámok

Odoslanie na tabuľu

Otvorenie Cortany alebo vyhľadávania pomocou klávesovej skratky so zväčšovacím sklom

Otvorenie Cortany alebo vyhľadávania

Prechod na zobrazenie úloh s možnosťou prepínať otvorené aplikácie pomocou klávesovej skratky zobrazenia úloh

Prechod na zobrazenie úloh

Ukončenie relácie pomocou klávesovej skratky Hotovo

Ukončenie relácie

Ďalšie informácie o zjednodušení ovládania

Ak chcete prejsť na možnosti zjednodušenia ovládania, vyberte šípku nahor&vedľa ikony oznámení a potom vyberte položku Zjednodušenie prístupu.

Moderátor číta text zobrazený na obrazovke vrátane obsahu v aktívnom okne, možností ponuky a zadaného textu.

Lupa zväčšuje rôzne časti obrazovky tak, aby boli lepšie viditeľné.

Vysoký kontrast zvyšuje farebný kontrast niektorých textov a obrázkov, aby boli výraznejšie a ľahšie sa rozpoznávali.

Ďalšie nastavenia zjednodušenia prístupu sa dajú zmeniť v aplikácii Nastavenia – o pomoc požiadajte pracovníka oddelenia technickej podpory vo vašej spoločnosti.

Vlastnosti

ID článku: 17317 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky