Výmena správ počas hovoru

Ak si chcete vymieňať správy s inými účastníkmi konferenčného hovoru, vyberte tlačidlo správ v aplikácii Skype for Business.

Spr�vy v Skype for Business na zariaden� Surface Hub

Ak dostanete správu počas schôdze a panel správ nie je viditeľný, na zariadení Surface Hub sa zobrazí oznámenie, ktoré vás informuje o tom, že máte novú správu. Ak chcete správu zobraziť a odpovedať na ňu, vyberte tlačidlo správ na bočnom paneli.

Ozn�menie o nov�ch spr�vach na zariaden� Surface Hub

Vlastnosti

ID článku: 17318 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky