Oznámenia a rýchle akcie

Pri používaní zariadenia Surface Hub sa možno zobrazia správy s oznámeniami. Ak ste niečo zmeškali, nájdete to neskôr v Centre akcií. Ak chcete prejsť do Centra akcií, vyberte ikonu oznámení.

Tabla s ozn�meniami

Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete robiť s rýchlymi akciami:

  • Nerušiť: dočasné vypnutie oznámení, zablokovanie premietania inými osobami a vypnutie reagovania Cortany na výzvy „Hey, Cortana“ (Hej, Cortana).

  • Hlasitosť: zvýšenie alebo zníženie hlasitosti reproduktora.

  • Reštartovať: reštartovanie Surface Hubu.

Zapnutie a vypnutie ozn�menia v Centre akci�

Vlastnosti

ID článku: 17320 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky