Dôležité

Predpokladajme, že máte celodennú schôdzu a chcete si urobiť prestávku na obed. Stačí opustiť miestnosť. Na zariadení Surface Hub sa zobrazí úvodná obrazovka. Keď sa vrátite, zariadenie Surface Hub zobrazí vašu schôdzu. Ak chcete pokračovať ďalej, vyberte položku Pokračovať.

Ak je súčasťou schôdze hovor a chcete si urobiť prestávku, hovor môžete zavesiť. Keď sa rozhodnete pokračovať v schôdzi, stačí sa znovu pripojiť k hovoru výberom tlačidla Znovu pripojiť v aplikácii Skype for Business.

Dôležité

  • Ak máte obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo pracujete na dôvernom zadaní, majte na pamäti, že ktokoľvek môže z úvodnej obrazovky vašu reláciu obnoviť, pozrieť sa, na čom ste pracovali, prípadne odosielať alebo ukladať súbory.

  • Ak sa zapojíte do inej naplánovanej schôdze z úvodnej obrazovky namiesto toho, aby ste vybrali možnosť Pokračovať, všetky súbory a ostatné informácie z príslušnej relácie sa zo zariadenia Surface Hub vymažú.

Pokra?ovanie v sch�dzi alebo v rel�cii z prostredia �vodnej obrazovky

Zariadenie Surface Hub môže automaticky prerušiť činnosť v prípade, ak ho chvíľu nepoužívate. Ak k tomu dôjde počas relácie, v práci môžete pokračovať výberom položky Pokračovať.

Vlastnosti

ID článku: 17321 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky