Ak ešte ponuka Štart nie je otvorená, prejdite na ňu (vyberte položky Štart

Start icon
v dolnej časti dotykovej obrazovky zariadeniaSurface Hub) a potom vyberte položku Tabuľa.

Tla?idlo Tabu?a na obrazovke �tart

Uchopte pero z doku a začnite písať.

Používateľ vyberá pero z doku

Keď ukončíte reláciu, nezabudnite perá umiestniť naspäť do doku, aby sa nabili pre ďalšieho používateľa.

Vlastnosti

ID článku: 17322 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky