Prezentovanie obrazovky zariadenia Surface Hubu (alebo ukončenie prezentovania) počas hovoru

Keď sa pripojíte k hovoru (bez ohľadu na to, či bol naplánovaný alebo ste hovor pridali neskôr), mikrofóny a kamery sa zapnú, aby účastníci hovoru počuli a videli ľudí v miestnosti. Ak chcete zdieľať obsah na dotykovej obrazovke zariadenia Surface Hub, vyberte možnosť Začať prezentovať.

Pou�itie tla?idla Za?a? prezentova? na zdie?anie obrazovky zariadenia Surface Hub s �?astn�kmi hovoru

Ak chcete ukončiť zdieľanie obsahu s účastníkmi hovoru bez toho, aby ste zavesili, vyberte možnosť Zastaviť prezentovanie. Hovor bude ďalej pokračovať, účastníci hovoru však nebudú mať možnosť sledovať obsah zdieľaný na dotykovej obrazovke zariadenia Surface Hub.

Pou�itie tla?idla Zastavi? prezentovanie na ukon?enie zdie?ania obrazovky zariadenia Surface Hub s �?astn�kmi hovoru

Vlastnosti

ID článku: 17323 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky