Naplánovanie používania Surface Hubu vopred

Plánovanie použitia zariadenia Surface Hub sa podobá plánovaniu konferenčnej miestnosti na schôdzu. Ak plánujete schôdzu v programe Outlook, v zozname dostupných miestností vyberte to zariadenie Surface Hub, ktoré chcete použiť.

Selecting a Surface Hub in an Outlook meeting invitation

Ak si nie ste istý, ako sa volá požadované zariadenie Surface Hub, poraďte sa s pracovníkom oddelenia technickej podpory vo vašej spoločnosti.

Ak chcete pridať konferenčný hovor, pridajte ho výberom položky Schôdza cez Skype (alebo Schôdza cez Lync).

Tla?idlo Sch�dza cez Skype v programe Outlook

Pridajte osoby, ktoré chcete pozvať, zahrňte všetky ostatné informácie o schôdzi a vyberte možnosť Odoslať.

Pozv�nka na sch�dzu cez Skype v programe Outlook

Vlastnosti

ID článku: 17325 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky