Pred ukončením schôdze alebo relácie je veľmi dôležité uložiť alebo odoslať súbory, ktoré si chcete ponechať. Keď skončíte, v záujme ochrany vašich osobných údajov sa zo zariadenia Surface Hub všetko odstráni a Surface Hub sa tak pripraví pre ďalšieho používateľa.

Ak chcete sebe a ostatným účastníkom schôdze zaslať súbory tabule, použite tlačidlo e-mailu na tabuli.

Tla?idlo e-mailu dostupn� na tabuli

Prípadne ak používate iné aplikácie, vyhľadajte možnosť zdieľania.

Ikona zdie?ania v prehliada?i Microsoft Edge

Vyberte položku Surface Hub Pošta na table Zdieľať.

Tabla Zdie?a? zobrazuj�ca mo�nosti pre zdie?anie tabule

Súbory sa k správe priložia automaticky a do poľa Komu: sa automaticky pridá e-mailová adresa organizátora schôdze. Pridajte všetky ostatné požadované osoby a vyberte tlačidlo Odoslať.

Vytv�ranie spr�vy na zariaden� Surface Hub

Aplikácia OneDrive je ďalší nástroj na ukladanie súborov. Otvorte aplikáciu (vyberte tlačidlo s logom Štart

Start icon
, potom položku Všetky aplikácie a potom OneDrive) a prihláste sa. Vyberte, kam v službe OneDrive chcete súbor uložiť, a potom začiarknite políčko.

Ak chcete uložiť súbory na USB kľúč, zasuňte ho do ľubovoľného USB portu na dotykovej obrazovke zariadenia Surface Hub. Potom výberom možnosti Uložiť ako v aplikácii, ktorú používate, uložte súbor, na ktorom pracujete, na USB kľúč.

Ak pracujete na súbore, ktorý je uložený v úložisku online služby (napríklad, Dropbox alebo Office 365), pri ukladaní týchto typov súborov postupujte tak, ako zvyčajne.

Vlastnosti

ID článku: 17326 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky