Štart je miesto, kde môžete spúšťať aplikácie vrátane aplikácie Skype for Business, ak chcete uskutočniť hovor, tabule vo OneNote na vzájomnú spoluprácu a aplikácie Pripojiť na premietanie obsahu vašej obrazovky. Štart otvoríte výberom tlačidla Štart

Start icon
na dotykovej obrazovke.

Vyberte položku Všetky aplikácie a potom v zozname vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

Ponuka Štart

Ak chcete do zariadenia Surface Hub pridať aplikáciu, kontaktujte pracovníka oddelenia technickej podpory vašej spoločnosti alebo osobu na vašom pracovisku, ktorá zodpovedá za správu zariadenia Surface Hub.

Vlastnosti

ID článku: 17331 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky