Prepnutie na novú schôdzu alebo reláciu

Ak na schôdzi používate Surface Hub a hneď potom budete mať ďalšiu schôdzu na tom istom zariadení Surface Hub, ďalšiu schôdzu môžete začať dvomi spôsobmi.

Na table hovoru

Vyberte tlačidlo hovoru a potom položku Zobraziť naplánované schôdze. Vyberte schôdzu, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak schôdza nebola pôvodne naplánovaná ako schôdza cez Skype for Business, budete mať možnosť požiadať jej organizátora, aby ju zmenil na online schôdzu. Môžete však tiež pokračovať v používaní zariadenia Surface Hub.

Tabla hovoru so zobrazením ďalšej naplánovanej schôdze

Na úvodnej obrazovke

Uložte všetky položky, ktoré chcete zachovať, a vyberte položku Hotovo. Obsah zariadenia Surface Hub sa vymaže. Po dokončení sa zobrazí úvodná obrazovka. Vyberte ďalšiu schôdzu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Tlačidlo Hotovo

Vlastnosti

ID článku: 17333 – Posledná kontrola: 18. 12. 2016 – Revízia: 7

Pripomienky