Prepínanie medzi aplikáciami

Tu nájdete niekoľko tipov, ako používať aplikácie na zariadení Surface Hub:

Prepínanie medzi spustenými aplikáciami

Ak je spustených niekoľko aplikácií, môžete medzi nimi rýchlo prepínať pomocou tlačidla Zobrazenie úloh. Nachádza sa v spodnej časti obrazovky.

Tlačidlo Zobrazenie úloh

Keď sa nachádzate v režime zobrazenia úloh, stačí vybrať aplikáciu, na ktorú chcete prepnúť. Ostatné aplikácie zostanú naďalej spustené a rovnakým spôsobom sa k nim môžete neskôr vrátiť. Ak chcete na obrazovke používať viac aplikácií súčasne, presuňte prvú požadovanú aplikáciu na jednu zo strán dotykovej obrazovky a aplikácia sa prichytí na svoje miesto. Potom presuňte druhú aplikáciu na druhú stranu.

Snímka obrazovky režimu Zobrazenie úloh

Používanie aplikácií na celej obrazovke

Ak chcete aplikáciu prepnúť na celú obrazovku, v záhlaví okna aplikácie vyberte tlačidlo dvojitej šípky.

Tlačidlo dvojitej šípky na paneli s nástrojmi aplikácie.

Keď sa rozhodnete ukončiť používanie aplikácie na celej obrazovke, potiahnite prstom nahor z dolnej časti alebo nadol z hornej časti dotykovej obrazovky a vyberte položku Skončiť režim celej obrazovky.

Tlačidlo ukončenia režimu celej obrazovky.

Používanie aplikácií vedľa seba

Aplikácie sa predvolene spúšťajú vedľa seba, aby ste veľkú plochu dotykovej obrazovky mohli využiť na prácu s niekoľkými aplikáciami naraz. Ak chcete zmeniť veľkosť aplikácií umiestnených vedľa seba, potiahnutím panela medzi aplikáciami zmeníte šírku aplikácie.

Zmena veľkosti aplikácií, ktoré sú vedľa seba

Vlastnosti

ID článku: 17334 – Posledná kontrola: 15. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky