Ochrana osobných údajov počas vašej relácie

Keď vyberiete možnosť Hotovo, vaše súbory, poznámky, informácie o konte a ostatné údaje relácie sa vymažú. Týmto krokom chránime vaše osobné údaje a potenciálne dôverné informácie.

Súbory, ktoré si chcete ponechať, je pred ukončením relácie potrebné odoslať e-mailom alebo uložiť na iné miesto, napríklad do OneDrivu alebo iného online úložiska, prípadne na USB kľúč. Po vymazaní údajov zo zariadenia Surface Hub sa už súbory nedajú žiadnym spôsobom obnoviť. Ani pracovník oddelenia technickej podpory vašej spoločnosti ich následne nedokáže obnoviť.

Časovač funkcie Hotovo

Vlastnosti

ID článku: 17337 – Posledná kontrola: 13. 6. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky