Problémy s myšou, dotykovým zariadením a klávesnicou vo Windowse

Máte problémy s niektorým zariadením? Skontrolujte, či je všetko riadne pripojené, či má zariadenie napájanie a či je správne nastavené.

Najprv skúste skontrolovať hardvér

 • Odpojte USB káble a chvíľu počkajte, kým Windows zruší načítanie ovládača zariadenia, a potom zariadenie znova zapojte.
 • Skúste použiť iný USB port v PC.
 • Ak používate USB rozbočovač medzi zariadením a PC, skontrolujte, či má rozbočovač napájanie. Ak zariadenie stále nefunguje, skúste odstrániť USB rozbočovač a zapojiť zariadenie priamo do USB portu v PC.
 • Skontrolujte, či káble zariadenia nie sú nijako poškodené.
 • V prípade zariadenia napájaného batériami skontrolujte, či je úplne nabité alebo či sú v ňom nabité batérie.
 • Skontrolujte, či klávesy alebo senzory nie sú znečistené a zablokované.

Skontrolujte bezdrôtové pripojenia

 • Pozrite sa na dolnú časť bezdrôtového zariadenia a nájdite tlačidlo na obnovenie nastavení. Pri obnovení nastavení zariadenia sa bezdrôtové pripojenie odpojí a potom znova pripojí. Tlačidlo na obnovenie nastavení sa môže nachádzať aj na USB prijímači zariadenia.
 • Pri bezdrôtových USB zariadeniach je možné, že na odstránenie problému stačí jednoducho odpojiť bezdrôtový USB prijímač, počkať približne 10 sekúnd a potom bezdrôtový USB prijímač znova zapojiť do USB portu. Bezdrôtové pripojenie by sa malo znova vytvoriť.

Skontrolujte zariadenie

Ak sa zdá, že zariadenie vôbec nefunguje (pri zapojení sa na zariadení nerozsvietia žiadne kontrolky alebo kurzor sa nepohybuje alebo nezobrazuje na obrazovke), pripojte zariadenie k inému PC a skontrolujte, či v tom PC zariadenie funguje. Ak zariadenie nefunguje v inom PC, pravdepodobne ho bude treba vymeniť.


Skúste Poradcu pri riešení problémov pre Windows 7 

Spustenie Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami v systéme Windows 7:

 1. Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami, kliknite na tlačidlo Štart  a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text poradca pri riešení problémov a potom vyberte položku Riešenie problémov.
 3. V časti Hardvér a zvuk vyberte položku Konfigurovať zariadenie.


Poradca pri riešení problémov s hardvérom – ovládače

Aktualizácia ovládača zariadenia pomocou služby Windows Update

 1. Kliknite na tlačidlo Štart , do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Windows Update“ a potom v zozname výsledkov vyberte položku Windows Update.
 2. Na ľavej table vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.
 3. Na stránke Vyberte aktualizácie na inštalovanie vyhľadajte aktualizácie pre svoje zariadenie, začiarknite políčka ovládačov, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo OK. K dispozícii nemusia byť žiadne aktualizácie ovládačov.
 4. Na stránke Windows Update vyberte položku Inštalovať aktualizácie. Služba Windows Update zobrazí informáciu, či sa aktualizácie úspešne nainštalovali.

Manuálne stiahnutie a aktualizácia ovládača

 1. Kliknite na tlačidlo Štart  , do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „správca zariadení“ a potom vyberte položku Správca zariadení.
 2. V zozname kategórií hardvéru vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete aktualizovať, a dvakrát kliknite na názov zariadenia.
 3. Na karte Ovládač kliknite na tlačidlo Aktualizovať ovládač a postupujte podľa pokynov.


Vlastnosti

ID článku: 17417 – Posledná kontrola: 29. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky