Vytvorenie obnovovacieho USB kľúča

Ak sa v PC s Windowsom vyskytnú problémy, obnovovací USB kľúč vám môže pomôcť ich vyriešiť a opraviť, a to aj v prípade, ak sa PC nespustí.

V PC môže byť nainštalovaný obraz na obnovenie systému, ktorý slúži na obnovenie alebo vynulovanie nastavenia daného PC. Obraz na obnovenie je uložený vo vyhradenej oblasti obnovenia PC a jeho veľkosť je zvyčajne 3 až 6 GB. Ak chcete v PC ušetriť miesto, môžete obraz na obnovenie z PC odstrániť a použiť namiesto neho obnovovaciu jednotku. Súčasťou systému Windows 8.1 je aj vstavaný nástroj na vytvorenie obnovovacieho USB kľúča. Windows zobrazí informácie o veľkosti oblasti obnovenia a vy budete potrebovať USB kľúč aspoň tejto veľkosti.

Vytvorenie obnovovacieho USB kľúča

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Vyhľadávanie. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie.)
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz jednotka na obnovenie a potom vyberte položku Vytvoriť jednotku obnovenia.
 3. Po otvorení nástroja obnovovacej jednotky skontrolujte, či je začiarknuté políčko Kopírovať obsah z oblasti obnovenia tohto počítača na jednotku na obnovenie a potom vyberte tlačidlo Ďalej.
 4. Vložte do počítača USB kľúč s aspoň takou veľkosťou, aká je uvedená na obrazovke.
 5. Vyberte USB kľúč, ktorý chcete použiť pre obnovovaciu jednotku, a potom vyberte tlačidlo Ďalej.
 6. Vyberte položku Vytvoriť. Obraz na obnovenie a nevyhnutné nástroje na obnovenie sa skopírujú na USB kľúč. Dĺžka tejto operácie závisí od PC a veľkosti obrazu na obnovenie.
 7. Po dokončení procesu vykonajte niektorý z týchto krokov:
   • Ak chcete oblasť obnovenia ponechať v PC, vyberte tlačidlo Dokončiť.
   • Ak chcete oblasť obnovenia z PC odstrániť a uvoľniť miesto na disku, vyberte položku Odstrániť oblasť obnovenia. Potom vyberte položku Odstrániť. Týmto sa na disku uvoľní miesto, ktoré sa predtým použilo na uloženie obrazu na obnovenie. Po dokončení odstránenia vyberte tlačidlo Dokončiť.
 8. Vyberte USB kľúč. Toto je vaša obnovovacia jednotka systému Windows 8.1 , ktorú budete potrebovať vtedy, keď bude treba obnoviť alebo vynulovať nastavenie PC. Uložte ju na bezpečné miesto a nepoužívajte ju na ukladanie iných súborov alebo údajov.


Vlastnosti

ID článku: 17422 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky