Vytvorenie disku na opravu systému

Možnosti obnovenia systému môžu pomôcť opraviť Windows v prípade výskytu vážnej chyby. Ak chcete použiť možnosti obnovenia systému, budete potrebovať inštalačný disk Windowsu alebo prístup k možnostiam obnovenia poskytovaných výrobcom počítača. Ak nemáte k dispozícii žiadnu z týchto možností, môžete vytvoriť disk na opravu systému, ktorý poskytne prístup k možnostiam obnovenia systému.

Vytvorenie disku na opravu systému
Použitie disku na opravu systému

Spustenie počítača z inštalačného disku alebo USB kľúča so systémom Windows 7

Spustiť počítač pomocou inštalačného disku alebo USB kľúča so systémom Windows 7 môže byť potrebné vtedy, keď chcete:
  • inštalovať alebo preinštalovať Windows 7,
  • obnoviť Windows 7 po výskyte závažnej chyby. Ak počítač vôbec nespustí Windows, v ponuke Možnosti obnovenia systému z inštalačného disku alebo USB kľúča so systémom Windows 7 môžete získať prístup k nástroju Oprava pri spustení systému a iným nástrojom. Tieto nástroje vám môžu pomôcť znova sfunkčniť Windows 7.

Spustenie Windowsu 7 z inštalačného disku alebo USB kľúča
Ak sa nezobrazí stránka Inštalácia systému Windows
Zmena nastavenia spúšťania v systéme BIOS počítačaVlastnosti

ID článku: 17423 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky