Sťahovanie súborov z internetu

Z webu môžete stiahnuť rôzne druhy súborov, ako napríklad dokumenty, obrázky, videá, aplikácie, doplnky a panely s nástrojmi pre prehliadač. Po výbere súboru na stiahnutie sa v Internet Exploreri zobrazí otázka, čo chcete so súborom urobiť. V závislosti od typu sťahovaného súboru môžete vykonať napríklad tieto činnosti:

 • Otvoriť súbor, a tým ho zobraziť, neuloží sa však do počítača.
 • Uložiť súbor do predvoleného umiestnenia stiahnutých súborov v počítači. Keď Internet Explorer overí zabezpečenie a dokončí sťahovanie súboru, môžete otvoriť súbor, otvoriť priečinok, v ktorom je uložený, alebo ho zobraziť v správcovi sťahovania.
 • Uložiť súbor ako súbor s iným názvom, iného typu alebo v inom umiestnení stiahnutých súborov v počítači.
 • Spustiť aplikáciu, rozšírenie alebo iný typ súboru. Keď Internet Explorer overí zabezpečenie, súbor v počítači sa otvorí a spustí.
 • Zrušiť sťahovanie a vrátiť sa k prehľadávaniu webu.

Do PC môžete uložiť aj menšie súbory ako napríklad samostatné obrázky. Pravým tlačidlom vyberte obrázok, prepojenie alebo súbor, ktorý chcete uložiť, a potom vyberte položku Uložiť obrázok alebo Uložiť cieľ ako.

Vyhľadávanie súborov stiahnutých do PC

Ukladanie obrázkov, dokumentov a ďalších súborov stiahnutých z webu zaznamenáva Správca sťahovania. Stiahnuté súbory sa automaticky ukladajú do priečinka Stiahnuté súbory. Tento priečinok sa zvyčajne nachádza na jednotke, na ktorej je nainštalovaný Windows (napríklad C:\Používatelia\Vaše meno\Stiahnuté súbory). Stiahnuté súbory môžete kedykoľvek premiestniť z priečinka Stiahnuté súbory na iné miesto v počítači.

Zobrazenie súborov, ktoré ste stiahli pri používaní Internet Explorera: spustite Internet Explorer, vyberte položku Nástroje a potom položku Zobraziť sťahované súbory. Budete si môcť zobraziť, aké súbory ste stiahli z webu, kde v počítači sú uložené a rozhodnúť o tom, čo chcete urobiť so stiahnutými súbormi.

Zmena predvoleného priečinka pre stiahnuté súbory v počítači

 1. Otvorte Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Zobraziť sťahované súbory.
 2. V dialógovom okne Zobrazenie sťahovaných súborov vyberte položku Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 3. Výberom tlačidla Prehľadávať vyberte iné predvolené umiestnenie sťahovaných súborov a potom vyberte položku OK.Prečo sa niektoré súbory v Internet Exploreri neotvoria

Internet Explorer používa na zobrazenie niektorých súborov v prehliadači doplnky, napríklad Adobe Reader. Ak sa neotvorí súbor, ktorý potrebuje doplnok, možno máte staršiu verziu doplnku, ktorú je potrebné aktualizovať.


Upozornenia súvisiace so sťahovaním a zabezpečením

Po stiahnutí súboru Internet Explorer skontroluje, či stiahnutý súbor nie je pre počítač škodlivý alebo potenciálne nebezpečný. Ak Internet Explorer považuje stiahnutý súbor za podozrivý, zobrazí sa oznámenie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či ho vôbec chcete uložiť, spustiť alebo otvoriť. Nie všetky súbory, pre ktoré sa zobrazujú upozornenia, sú škodlivé, je však dôležité dôverovať lokalite, z ktorej súbory sťahujete, a vedieť, či chcete súbor naozaj stiahnuť.


Ak sa zobrazí upozornenie zabezpečenia Nepodarilo sa overiť vydavateľa tohto programu, Internet Explorer nerozpoznal lokalitu alebo organizáciu, ktorá vás žiada o prevzatie súboru. Pred uložením alebo otvorením stiahnutého súboru overte, či poznáte vydavateľa a dôverujete mu.


Sťahovanie súborov z webu je vždy spojené s rizikom. Tu je niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré pomôžu chrániť počítač počas sťahovania súborov:

 • Nainštalujte a používajte antivírusový program.
 • Súbory sťahujte výlučne z dôveryhodných lokalít.
 • Ak súbor obsahuje digitálny podpis, uistite sa, že je platný, a že súbor pochádza z dôveryhodnej lokality. Digitálny podpis zobrazíte výberom prepojenia vydavateľa v dialógovom okne upozornenia zabezpečenia, ktoré sa v programe otvorí pri prvom stiahnutí súboru.
Vlastnosti

ID článku: 17436 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky