Zmena nastavení alebo obnovenie pôvodných nastavení Internet Explorera

Zmena nastavení pre Internet Explorer

Prehľadávanie v Internet Exploreri môžete prispôsobiť prispôsobením mnohých nastavení. Ak chcete zobraziť všetky nastavenia a možnosti, otvorte Internet Explorer na pracovnej ploche, vyberte tlačidlo Nástroje, a potom vyberte položku Možnosti internetu.


Obnovenie výrobných nastavení Internet Explorera

Obnovením pôvodných nastavení Internet Explorera vrátite Internet Explorer do stavu, v akom sa nachádzal pri prvej inštalácii do počítača. Môže to byť užitočné pri riešení problémov, ktoré vznikli zmenou nastavenia po inštalácii. Upozorňujeme, že obnovenie pôvodného nastavenia Internet Explorera je nevratné, takže po obnovení pôvodného nastavenia sa stratia všetky predchádzajúce nastavenia.

  1. Zavrite všetky okná Internet Explorera. Vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.
  2. Vyberte kartu Rozšírené a potom položku Obnoviť.
  3. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia vyberte položku Obnoviť.
  4. Keď Internet Explorer dokončí použitie predvoleného nastavenia, vyberte tlačidlo Zavrieť a potom tlačidlo OK. Reštartujte počítač, aby sa použili zmeny.
Vlastnosti

ID článku: 17441 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky