Filter SmartScreen: Najčastejšie otázky

Čo je filter SmartScreen a akú ochranu poskytuje?

Filter SmartScreen pomáha identifikovať nahlásené webové lokality slúžiace na neoprávnené získavanie údajov a malvérové webové lokality, rovnako tiež pomáha používateľom robiť informované rozhodnutia o sťahovaní súborov. Filter SmartScreen vás chráni tromi spôsobmi:

  • Pri prehľadávaní webu analyzuje stránky a určuje, či by mohli byť podozrivé. Ak filter SmartScreen nájde podozrivé stránky, zobrazí stránku s upozornením, ktorá vám ponúkne možnosť poskytnutia pripomienok a upozorní vás, aby ste ďalej postupovali obozretne.
  • Pomocou filtra SmartScreen sa porovnávajú navštívené lokality s aktualizovaným zoznamom nahlásených lokalít slúžiacich na neoprávnené získavanie údajov a lokalít obsahujúcich škodlivý softvér. Ak filter SmartScreen zistí zhodu s položkou zoznamu, zobrazí upozornenie, že danú lokalitu zablokoval v záujme vašej bezpečnosti.
  • Filter SmartScreen porovnáva súbory stiahnuté z webu so zoznamom nahlásených lokalít obsahujúcich škodlivý softvér a známych nebezpečných programov. Ak filter SmartScreen zistí zhodu, zobrazí upozornenie, že daný stiahnutý súbor zablokoval v záujme vašej bezpečnosti. Filter SmartScreen porovnáva stiahnuté súbory aj so zoznamom známych súborov, ktoré si stiahlo už veľa používateľov Internet Explorera. Ak sa sťahovaný súbor v tomto zozname nenachádza, filter SmartScreen zobrazí upozornenie.

Čo robiť, ak filter SmartScreen zobrazí upozornenie pri návšteve lokality, ktorá nebezpečnou nie je?

Pomocou možnosti na stránke s upozornením môžete túto lokalitu nahlásiť ako bezpečnú. Vyberte položku Ďalšie informácie a potom vyberte prepojenie Nahlásiť, že táto lokalita neobsahuje žiadne hrozby prejdite na lokalitu spoločnosti Microsoft slúžiacu na odosielanie pripomienok a postupujte podľa pokynov.

Ak sa práve nachádzate na lokalite, na ktorú by vás mal filter SmartScreen v budúcnosti upozorniť, môžete ju nahlásiť spoločnosti Microsoft ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Nástroje, ukázaním na položku Bezpečnosť a výberom položky Nahlásiť webovú lokalitu, ktorá nie je bezpečná.

Dá sa filter SmartScreen zapnúť a vypnúť?

Vo väčšine prípadov áno. V niektorých prípadoch, napríklad v sieti na pracovisku, toto nastavenie vykonáva správca systému, a preto ho nie je možné zmeniť.

Postup zapnutia alebo vypnutia filtra SmartScreen
Postup zapnutia alebo vypnutia filtra SmartScreen v Internet Exploreri 8

Líši sa filter SmartScreen od nástroja Blokovanie automaticky otváraných okien?

Áno. Filter SmartScreen kontroluje, či navštevované lokality a stiahnuté súbory nepredstavujú hrozbu zabezpečenia. Blokovanie automaticky otváraných okien obmedzuje väčšinu automaticky otváraných okien na lokalitách, pričom zväčša ide o reklamy, tieto okná teda nemusia byť škodlivé.

Vlastnosti

ID článku: 17443 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky