Správa doplnkov v Internet Exploreri 11


Doplnky sú aplikácie, ktoré sa v Internet Exploreri používajú na interakciu s webovým obsahom, napríklad s videami a hrami. Aj panely s nástrojmi a rozšírenia sú typmi doplnkov. K bežným doplnkom patria Adobe Flash, Quicktime a Silverlight.

Internet Explorer je navrhnutý tak, aby fungoval bez doplnkov a prehrával videá vo formáte HTML5 a mnohé videá vo formáte Adobe Flash bez potreby inštalácie samostatného doplnku.

Budete môcť nainštalovať a používať iba doplnky v Internet Exploreri pre stolný počítač. Ak sa pokúšate zobraziť stránku, ktorá vyžaduje doplnky, zobrazte ju na pracovnej ploche: potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky (alebo kliknutím pravým tlačidlom myši) zobrazte príkazy aplikácie, vyberte tlačidlo Nástroje stránky

Tlačidlo Nástroje stránky
  a potom vyberte položku Zobraziť na pracovnej ploche.


Inštalácia a používanie doplnkov

Ak vám chýba doplnok potrebný na zobrazenie stránky, Internet Explorer vám to oznámi a zobrazí výzvu na inštaláciu doplnku. Niektoré doplnky sa dodávajú predinštalované inými aplikáciami alebo výrobcom počítača.

Zobrazenie nainštalovaných doplnkov

 1. Spustite Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Spravovať doplnky.
 2. V zozname Zobraziť vyberte položku Všetky doplnky.

Zapnutie doplnkov

 1. Spustite Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Spravovať doplnky.
 2. V zozname Zobraziť vyberte položku Všetky doplnky.
 3. Vyberte doplnok, vyberte možnosť Povoliť a potom vyberte položku Zavrieť.

Vypnutie a odstránenie doplnkov

Doplnky môžu niekedy spôsobiť pomalé fungovanie a zlyhanie prehliadačov alebo môžu predstavovať riziko zabezpečenia alebo kompatibility. Niektoré doplnky môžete vypnúť a zrýchliť tým prehľadávanie. Doplnky môžete vypnúť aj pri podozrení, že v Internet Exploreri spôsobujú problémy. Z počítača tiež môžete odstrániť doplnky, ktoré už nepoužívate. Je vhodné odstrániť doplnky, pri ktorých máte podozrenie, že spôsobujú problémy s výkonom, kompatibilitou alebo zabezpečením.

Vypnutie doplnkov

 1. Spustite Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Spravovať doplnky.
 2. V časti Zobraziť vyberte Všetky doplnky a potom vyberte doplnok, ktorý chcete vypnúť.
 3. Vyberte položku Vypnúť a potom Zavrieť.

Odstránenie doplnkov z počítača


 1. Spustite Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Spravovať doplnky.
 2. V časti Zobraziť vyberte Všetky doplnky a potom vyberte doplnok, ktorý chcete vymazať.
 3. Ak je možné doplnok odstrániť, zobrazí sa možnosť Odstrániť. Vyberte položku Odstrániť a potom Zavrieť.

Riziká inštalácie doplnkov

Doplnky môžu vylepšiť prehľadávanie a umožniť prístup k zaujímavému webovému obsahu, niektoré však môžu predstavovať riziká zabezpečenia, ochrany osobných údajov alebo výkonu. Inštalujte len doplnky z dôveryhodných zdrojov.

Rozšírený chránený režim a doplnky

Rozšírený chránený režim pomáha chrániť počítač a osobné údaje pred malvérom a inými útokmi. Ak je zapnutý, doplnky, ako sú panely s nástrojmi, rozšírenia a pomocné objekty prehľadávača, fungujú, len ak sú kompatibilné s rozšíreným chráneným režimom. V prípade, že je doplnok nekompatibilný, sa zobrazí upozornenie. Ak potrebujete spustiť nekompatibilný doplnok, môžete rozšírený chránený režim v prehľadávači na pracovnej ploche vypnúť.


Zapnutie alebo vypnutie rozšíreného chráneného režimu

 1. Otvorte Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.
 2. Na karte Rozšírené začiarknite (alebo zrušte začiarknutie) v časti Zabezpečenie políčko Povoliť rozšírený chránený režim a potom vyberte tlačidlo OK. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní počítača.

Vlastnosti

ID článku: 17447 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky