Import fotografií a videí vo Windowse 8.1

Vzťahuje sa na: Windows 8.1

Tu je niekoľko spôsobov, ako importovať fotografie a videá z telefónu, fotoaparátu a iného zariadenia alebo disku.

Importovanie z telefónu, fotoaparátu alebo externej jednotky

 

 1. Pripojte telefón, fotoaparát, pamäťovú kartu z fotoaparátu alebo externú jednotku k počítaču.
 2. Otvorte aplikáciu Fotografie.
 3. Potiahnite prstom od spodného okraja na zobrazenie príkazov aplikácie.
  (Ak používate myš, kliknite v aplikácii pravým tlačidlom.)
 4. Vyberte položku Importovať.
   
 5. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete importovať.
 6. Aplikácia automaticky vyhľadá všetky fotografie a videá, ktoré ešte nie sú importované, a vyberie ich. Takisto môžete potiahnuť prstom nadol alebo kliknúť na každú fotografiu a video, ktoré chcete importovať, alebo vyberte tlačidlo Vybrať všetko.
 7. Vyberte položku Importovať.

Fotografie a videá sa uložia v priečinku Obrázky do podpriečinka, ktorého názov tvorí dátum (napríklad 2013-09-10).

 

Skúste nájsť odpovede v komunite spoločnosti Microsoft

Ak vám ponúknuté návrhy nepomôžu problém vyriešiť, na stránke komunity Music, Photos, and Video (Hudba, fotografie a videá) vo fóre systému Windows si pozrite riešenia, ktoré iní ľudia úspešne použili pre svoje konkrétne problémy. Môže to byť užitočné najmä v prípade problémov s hardvérom alebo chybových hlásení.