Internetové pripojenia účtované podľa objemu údajov: Najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa internetových pripojení účtovaných podľa objemu údajov. Ak vám poskytovateľ internetových služieb účtuje objem prenesených údajov, tieto informácie môžu byť pre vás užitočné.

Čo je internetové pripojenie účtované podľa objemu údajov?
Aké je odporúčané nastavenie?
Ako nastavenie sieťového pripojenia na pripojenie účtované podľa objemu údajov ovplyvňuje PC?
Ako zmením aktuálne sieťové pripojenie na pripojenie účtované (alebo neúčtované) podľa objemu údajov?
Mám zapnutú funkciu nastavenia synchronizácie. Ako zabránim vyšším poplatkom za prenesené údaje v rámci pripojení účtovaných podľa objemu údajov?
Mám zapnutú funkciu automatického nastavenia zariadení. Ako zabránim vyšším poplatkom za prenesené údaje v rámci pripojení účtovaných podľa objemu údajov?
Dostávam návrhy vyhľadávania a webové výsledky z Bingu. Ako zabránim vyšším poplatkom za prenesené údaje v rámci pripojení účtovaných podľa objemu údajov?
 Čo ak sa pri nastavovaní periférneho zariadenia zobrazí hlásenie: „Nastavenie je neúplné z dôvodu pripojenia účtovaného podľa objemu údajov“?

Vlastnosti

ID článku: 17452 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky