Najčastejšie otázky o politike životného cyklu technickej podpory – hardvér

Späť na domovskú stránku životného cyklu
 

POZNÁMKA: Táto stránka s najčastejšími otázkami bola aktualizovaná 15. apríla 2015.


Do platnosti vstúpila 15. apríla 2015 a všetky informácie o zárukách na hardvérové produkty od spoločnosti Microsoft nájdete tu:
Softvéru od spoločnosti Microsoft, ktorý sa používa v hardvéri od spoločnosti Microsoft, bude aj naďalej zabezpečená technická podpora v závislosti od existujúcej politiky životného cyklu technickej podpory od spoločnosti Microsoft.

 
1. Akým spôsobom je podporovaný softvér nainštalovaný na zariadeniach spoločnosti Microsoft?
2. Aký je životný cyklus technickej podpory služieb predplatného, ktoré sú súčasťou ekosystému zariadení, ako napríklad Xbox LIVE a Xbox Music?
3. Čo je životný cyklus technickej podpory spoločnosti Microsoft pre softvérové aplikácie, ktoré sa spúšťajú na hardvérových zariadeniach, ako sú napríklad aplikácie na stiahnutie?
4. Aký je životný cyklus technickej podpory spoločnosti Microsoft pre iné softvérové produkty alebo aplikácie ponúkané ako súčasť hardvérového ekosystému? Vzťahuje sa na ne životný cyklus technickej podpory?
5. Akým spôsobom sa táto zmena vzťahuje na hardvérové produkty iných spoločností predávané spoločnosťou Microsoft?

Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.

Vlastnosti

ID článku: 17453 – Posledná kontrola: 26. 7. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky