Najčastejšie otázky o politike technickej podpory – Microsoft .NET Framework

Späť na domovskú stránku životného cyklu
 

POZNÁMKA: Táto stránka s najčastejšími otázkami bola aktualizovaná 26. augusta 2016. 
 

1. Aká je politika životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft pre .NET Framework?
2. Čo je súčasť?
3. Kedy sa skončí poskytovanie technickej podpory pre rozhranie .NET Framework 4.5.2?
4. Prečo sa 12. januára 2016 končí obdobie poskytovania podpory pre .NET Framework 4, 4.5 a 4.5.1?
5. Má táto zmena podpory vplyv na predchádzajúce verzie rozhrania .NET Framework, napríklad na .NET Framework 3.5 SP1?
6. Bude nutné znovu kompilovať alebo znovu vytvoriť moje aplikácie, aby bolo možné používať .NET Framework 4.5.2?
7. Sú v rozhraní .NET Framework 4.5.2 nejaké zásadné zmeny? Prečo ste vykonali tieto zmeny?
8. .NET Framework sa tiež používa ako middleware v iných produktoch spoločnosti Microsoft, ako sú napríklad Exchange Server, SQL Server, Dynamics CRM, SharePoint a Lync. Je nutné vykonať nejaké aktualizácie týchto produktov, ak používajú rozhranie .NET 4, 4.5 alebo 4.5.1?
9. Počas inštalácie Visual Studia sa nainštalovala verzia rozhrania .NET Framework. Znamená to, že sa na danú verziu rozhrania .NET Framework, ktoré bolo súčasťou Visual Studia, vzťahuje životný cyklus technickej podpory Visual Studia?
10. Aká je politika životného cyklu technickej podpory pre rôzne verzie rozhrania .NET Framework?

Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.
 

Vlastnosti

ID článku: 17455 – Posledná kontrola: 4. 1. 2017 – Revízia: 4

Pripomienky