Odstránenie problémov so zobrazením pomocou kompatibilného zobrazenia v Internet Exploreri 11


Pre Windows 10

Webové lokality niekedy nemusia vyzerať podľa očakávania – nemusia sa zobrazovať obrázky, ponuky sa môžu nachádzať na iných miestach a text sa môže prekrývať. Môže to byť spôsobené problémom s kompatibilitou medzi Internet Explorerom a lokalitou, na ktorej sa nachádzate. Niekedy sa to dá vyriešiť pridaním lokality do zoznamu kompatibilného zobrazenia.

Pridanie lokality do zoznamu kompatibilného zobrazenia

 1. Spustite Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia.
 2. V časti Pridať túto webovú lokalitu zadajte URL lokality, ktorú chcete pridať do zoznamu, a potom vyberte tlačidlo Pridať.


Po zapnutí režimu kompatibilného zobrazenia Internet Explorer automaticky zobrazí lokalitu pri každej návšteve v režime kompatibilného zobrazenia. Môžete to vypnúť odstránením lokality zo zoznamu kompatibility. Niektoré problémy so zobrazením webových lokalít nie sú zapríčinené nekompatibilitou prehliadača. Zobrazenie stránky ovplyvňujú aj prerušené internetové pripojenia, vysoké zaťaženie siete alebo problémy s webovou lokalitou.


Pre Windows 7

Ak je lokalita nekompatibilná s Internet Explorerom 11 pre Windows 7, na paneli s adresou sa zobrazí tlačidlo Režim kompatibilného zobrazenia

Tlačidlo režimu kompatibilného zobrazenia
. Zapnutie Režimu kompatibilného zobrazenia vám môže pomôcť pri riešení problémov na lokalitách.

Zapnutie režimu kompatibilného zobrazenia

 1. Overte, či sa na paneli s adresou zobrazuje tlačidlo Režim kompatibilného zobrazenia
  Tlačidlo režimu kompatibilného zobrazenia
  . (Ak sa tlačidlo nezobrazuje, nie je potrebné režim kompatibilného zobrazenia zapínať.)
 2. Lokalitu zobrazíte v režime kompatibilného zobrazenia výberom tlačidla Režim kompatibilného zobrazenia
  Tlačidlo režimu kompatibilného zobrazenia
  .

Vymazanie zoznamu lokalít v režime kompatibilného zobrazenia

 1. Otvorte Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.
 2. V časti História prehľadávania vyberte položku Odstrániť.
 3. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčko História a potom vyberte tlačidlo Odstrániť.
Vlastnosti

ID článku: 17472 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky