Restoring Functionality to the Downloaded Program Files Folder

Zastarané vyhlásenie týkajúce sa obsahu databázy KB

Tento článok sa týka produktov, ku ktorým už spoločnosť Microsoft neposkytuje technickú podporu. Preto sa tento článok ponúka tak, „ako je“, a už nebude aktualizovaný.

Summary

The "Downloaded Program Files" folder contains functionality that enables you to easily uninstall ActiveX controls. When this folder is deleted, a new "Downloaded Program Files" folder is created the next time Internet Explorer downloads new program files. However, the newly created folder does not contain the functionality to easily uninstall ActiveX controls. This article describes how to restore this functionality to the new folder.

More Information

To restore the ability to easily uninstall ActiveX controls, follow these steps:

 1. Click Start, point to Programs, and then click MS-DOS Prompt.
 2. Type cd\, and then press ENTER.
 3. Type the following command, and then press ENTER:

  cd <windows>\system
  where <windows> is the folder in which Windows is installed.
 4. Type the following command, and then press ENTER:

  regsvr32 /i occache.dll
 5. Type exit, and then press ENTER to return to Windows
6 Click Start, click Shut Down, click Restart, and then click OK.


Controls that were deleted with the original folder are listed with a status of Damaged. These controls should be removed because the associated files have already been deleted.


For information about ActiveX and how to removed ActiveX controls, please see the following articles in the Microsoft Knowledge Base:
154544 Description of ActiveX technologies154850 How to remove an ActiveX control in Windows
Vlastnosti

ID článku: 174925 – Posledná kontrola: 22. 6. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky